Återvinningstjänst

Återvinningstjänsten är ett smidigt sätt för dig som lantbrukare att bli av med skrot och miljöfarligt avfall. Förutom att du gör miljön en tjänst, får du marknadsmässigt betalt för skrotet.

Länsförsäkringar Halland har varit med och arbetat för en renare landsbygd i många år. Med hjälp av JRAB har åtskilliga ton bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör och skrot i form av gamla maskiner och maskindelar som blivit kvar på gårdar runt om i länet, samlats in och tagits om hand.

Delad kostnad för miljöfarligt avfall

Återvinningstjänsten innebär att du bara betalar halva kostnaden för destruktion och återvinning av miljöfarligt avfall. Länsförsäkringar Halland står för andra halvan, upp till 10 000 kronor.

Skrot är en handelsvara

Idag är skrot en efterfrågad handelsvara med högt värde. Med vår återvinningstjänst får du betalt till marknadspris för det skrot du lämnar. Om du har mycket skrot med liten andel miljöfarligt avfall kan det bli en ren vinstaffär för dig.

Inget pappersjobb för dig

I november 2020 trädde en ny lag i kraft, vilken innebär att en mer omfattande dokumentation ska skickas in till Naturvårdsverket. Det är inget du behöver tänka på eftersom dokumentationen ingår i tjänsten. Därmed sparar du tid och arbete samtidigt som du vet att hela hanteringen sker på ett tryggt sätt enligt gällande regelverk. Den administrativa kostnaden är 260 kr/hämtning exkl moms — Länsförsäkringar Halland står för halva kostnaden och du som kund betalar 130 kr/ hämtning ekl moms.

Anmälan om hämtning

Anmälan om hämtning kan du göra fram till och med 31 mars 2021. Hämtning sker under perioden 12 april - 31 maj 2021.

Praktisk information

Läs mer på JRABs webbplats