Förebygg skadedjur

Skadedjursbekämpning ingår i vår villa- och fritidshusförsäkring. Bor du i hyres- eller bostadsrätt har fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen en motsvarande försäkring.

På Länsförsäkringar Halland har vi bekämpning av skadedjur i egen regi. Detta innebär att vi har all expertis samlat på ett ställe och vi kan hjälpa dig med allt från rådgivning och kontroll till bekämpning eller annan åtgärd. Är du kund hos ett annat Länsförsäkringsbolag ska du kontakta ditt bolag för information om var du ska vända dig.

Så här gäller försäkringen

Försäkringen gäller för sanering inom bostadshuset mot levande insekter, aktiva getingbon, levande myror, råttor och möss på och i direkt anslutning till bostadshuset.

Försäkringen gäller inte för kostnader för byggnadstekniska åtgärder, till exempel upptagning av väggar och golv. Saneringsåtagandet gäller utan självrisk.

Aktuellt

Nu börjar svartmyrorna vakna och ta sig in i hemmet. Det här kan du göra själv för att bromsa framfarten:

  • Täta huset i springor och hål där myrorna kan ta sig in.
  • Städa bort spill från sötsaker som kaksmulor, läsk, saft, socker o.s.v.
  • Förslut livsmedel med täta förpackningar, speciellt viktigt under vår och försommar då problemet är som störst.
  • Håll undan vegetation som kan skapa skydd och husera bladlöss i husets omedelbara närhet.
  • Gräv bort myrsamhällen på tomten som du kan avslöja genom att följa myrstigar eller se vart de uppehåller sig
  • Se till att vattenavrinningen är bra kring husgrunden då myrorna trivs i fuktig miljö.
  • Man kan även lura myrorna att hålla sig ute genom att mata dem med en sockerlösning med vatten 50/50 i t.ex. några petflaskor som man placerar liggande utefter husgrunden.

Mer information om svartmyror.

Typ av skadedjur

Flygande insekter

Att störas av flygande insekter i sin närhet är obehagligt, och det kan också vara farligt. Vi har här samlat lite information om de vanligaste flygande insekterna.

Läs mer

Krypande insekter

Att hitta krypande insekter hemma kan vara obehagligt. Särskilt om man hittar dem i skafferiet. Vi har här samlat lite information om de vanligaste insekterna.

Läs mer

Mus och råtta

Ju större skadedjur ju otäckare tycker många. Här finns information vad du själv kan göra som första åtgärd för att bli av med de objudna gästerna.

Läs mer

Kontakta oss

Om du inte blir av med skadedjuren kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Du som är kund hos Länsförsäkringar Halland kan ringa oss på telefon 0101-729 729 eller fylla i ett formulär. Är du kund i ett annat Länsförsäkringsbolag ska du kontakta ditt bolag för information om var du ska vända dig.

Bor du i hyreslägenhet eller bostadsrätt ska du i första hand kontakta hyresvärden eller alternativt bostadsrättsföreningen som ibland har egna rutiner för anmälan.