8 av 10 företagare: Det är viktigt att pensionsspara hållbart

Hela 80 procent av företagarna tycker att det är ”ganska”, eller ”mycket viktigt” att pensionspengar investeras hållbart eller på ett ansvarsfullt sätt. Det visar en undersökning från Novus som Länsförsäkringar genomfört.

Bland företag som drivs av kvinnor anser hela 91 procent att detta är viktigt eller mycket viktigt.

– Det är en väldigt stor andel företagare som anser att det är viktigt hur pensionspengarna investeras, särskilt att det är fler kvinnliga företagare som vill bana väg för hållbara investeringar. Utbudet av så kallade hållbara investeringar, det vill säga fonder som aktivt tar hänsyn till hållbarhetsfrågor, har ökat lavinartat under de senaste 10 åren, vilket gör det lättare att påverka hur pensionspengarna faktiskt investeras. Det har många av våra kunder redan uppmärksammat*, säger Trifa Chireh pensionsspecialist på Länsförsäkringar.

Undersökningen visar också att 63 procent av företagarna i undersökningen har en tjänstepension och 44 procent har annat pensionssparande genom företaget.

– Pensionssparande är en långsiktig investering där tiden mellan den första premieinbetalningen och den sista utbetalningen från försäkringen kan sträcka sig över flera decennier. För en 80-talist med tjänstepension är prognosen att utbetalningar kommer att ske fram till år 2065. Som pensionssparare ska man känna att man investerar i något som gynnar både sparandet på lång sikt men även samhället vi lever i idag, säger Trifa Chireh.

Under det här året har drygt 250 miljarder investerats i pensionsrelaterat sparande både via tjänstepensioner och premiepensionssparande (PPM)**.

– Vi kan alla bidra till en hållbar framtid och valet av sparform kan vara ett steg i rätt riktning. Etiska, hållbara och ansvarsfulla investeringar har aldrig varit mer aktuella, efterfrågade och relevanta än idag.

4 tips för att spara hållbart som företagare

  1. Ta reda på om du har tjänstepension sedan tidigare och vilka sparalternativ som finns i den. På minpension.se kan du se hur dina pengar är placerade och i vilket bolag de finns. Vill du ändra ditt sparande till en hållbar fond loggar in på den valcentral som administrerar din tjänstepension.
  2. Se till att du löpande sparar i en tjänstepensionsförsäkring. Den utgör en stor del av den totala pensionen och kan ha stor betydelse för hur din och dina eventuella anställdas ekonomi kommer att se ut när det är dags att gå i pension. Du har stor möjlighet att påverka sparandet genom att välja hållbara alternativ.
  3. Välj hållbara och ansvarfulla fonder i ditt PPM sparande som är den del av den allmänna pensionen. Ditt val gör du på pensionsmyndigheten.se
  4. Välj hållbara alternativ i ditt privata pensionssparande.

Läs mer om att spara hållbart

* I kvartal 3 ökade kundernas köp av hållbarhetsinriktade aktiefonder eller fonder med lågt klimatavtryck med 7 procentenheter, 42 procent jämfört med 35 procent vid halvårsskiftet.
https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/pressmeddelanden/326658/

** Enligt pensionsmyndigheten

Viktig information
Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka hela det insatta beloppet. Information om de fonder som ingår i Länsförsäkringars utbud finns på lansforsakringar.se och på respektive fondbolags hemsida.

Hållbarhetsinriktade fonder är fonder som primärt väljer att göra placeringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, och undviker bolag som inte är ansvarsfulla. Fonder med lågt klimatavtryck betyder att de enligt Morningstar har en låg koldioxidrisk eller låg exponering mot fossila bränslen.  

Undersökningen genomfördes genom 1001 telefonintervjuer av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. Målgruppen var företag i Sverige med upp till 49 anställda. Frågorna som ställdes: Hur viktigt eller oviktigt är det att dina pensionspengar investeras hållbart? Har du vidtagit några åtgärder för att kunna gå i pension när du vill?

Se alla nyheter