Årets barnrättskämpe

En av våra viktiga samarbetspartners är Rädda Barnen i Jämtland/Härjedalen. Tillsammans med Rädda Barnen JH har vi inrättat utmärkelsen Årets barnrättskämpe i Jämtlands län för att uppmärksamma personer eller organisationer som tydligt visat att det går att förändra vardagen till det bättre för barn och unga i Jämtlands län. Priset delades ut första gången 2013.

En barnrättskämpe sätter barnens bästa i främsta rummet

Utmärkelsen Årets barnrättskämpe i Jämtlands län tilldelas den eller dem som tydligt visat hur man kan förbättra vardagen till det bättre för barn och unga i Jämtlands län. Genom att vara uthållig och mycket modig har barnrättskämpen konkret kunnat bidra till att sätta barnens bästa i främsta rummet.

Den som får utmärkelsen tilldelas 10 000 kronor från Länsförsäkringar Jämtland, för att skänka till valfritt ändamål som främjar barnets bästa. Vilket ändamål som valts tillkännages i samband med prisceremonin. Utöver detta får pristagaren ett konstverk samt ett diplom.

 

Årets barnrättskämpe 2020

Urban Tirén, barnläkare 

Årets barnrättskämpe 2019

Simon hedström, parasport j-h

Årets barnrättskämpar 2018

Simon Jaktlund, Surfbukten
Fadderhemsfamiljer Jämtlands län

Årets barnrättskämpar 2017

Irene Fregelin, Röda Korset
Ett Himla Liv
 

prisutdelning 2021 vid barnens mötesplats. URBAN TIRÉN, LÄNGST TILL VÄNSTER MOTTOG DIPLOM OCH PRISCHECK PÅ 10 000 KRONOR SOM SKÄNKS TILL MAJBLOMMAN BRUNFLO.

Nominera en barnrättskämpe

Skicka din nominering via mejl till df.jamtland@medlem.rb.se

Nomineringen för 2021 är nu stängd.

Nästa prisutdelning sker under våren 2022.