Vår historia

För mer än 170 år sedan - 1848 - grundar landshövding Anders Petter Sandströmer Jämtlands läns Brandstodsbolag. Nästan 170 år senare är vi 23 självständiga länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Varje bolag verkar i sitt län. På Länsförsäkringar Jämtland finns idag cirka 110 anställda och totalt har länsförsäkringsgruppen drygt 6 000 anställda, varav cirka 1 500 arbetar hos de 23 länsbolagens dotterbolag, Länsförsäkringar AB.

Från brandstodsbolag till finansiellt varuhus på 170 år

Brandstodsbolag är en gammal skandinavisk företeelse som fanns inskriven i de gamla landskapslagarna. Det innebar att bönderna i ett härad hjälpte varandra om någon av gårdarna drabbades av eldsvåda. Så småningom utvecklades de gamla brandstoderna till dagens länsförsäkringsbolag.

På 1800-talet är egendomsförsäkring det område som man försäkrar, och brandförsäkring är helt dominerande.

Samverkan sedan 1917

Embryot till samverkan mellan de olika länsförsäkringsbolagen startade 1917, då Landsbygdens Ömsesidiga Försäkringsbolags Förening bildades.

Det egentliga samarbetet började 1936, då Landsbygdens Återförsäkrings AB bildas, vilket innebär att flera brandstodsbolag går samman och hjälper varandra, enligt samma grundprincip som idag. Detta är embryot till dagens samarbete inom länsförsäkringsgruppen.

1943 bildas Landsbygdens Försäkringsbolag AB (LFAB – idag Länsförsäkringar AB). Bolaget har rätt att teckna brand- och skogsbrandsförsäkring och en kombinerad försäkring för vatten, inbrott och ansvar. I Jämtland lanserar vi den kombinerade försäkringen 1944.

Fordonsförsäkring lanseras i Jämtland 1950

Efter andra världskriget blir fordonsförsäkring ett viktigt affärsområde. Hästar ersätts med traktorer och 1952 införs trafikförsäkringsplikt även för traktorer. Lagen om obligatorisk trafikförsäkring för bilar kom redan 1930 och det blir allt vanligare med bilar även i Jämtland och 1950 börjar vi försäkra bilar och andra fordon.

Gemensamt varumärke sedan 1969

1969 samlas de olika länsförsäkringsbolagen kring den nuvarande gemensamma varumärkessymbolen, den blå-röd-vita "kuben", som ritades av formgivaren Hans Hug. Symbolen är idag en av Sveriges mest kända företagssymboler. Den uppmärksamme ser tydligt ett "L" och ett "F" i symbolen.

Vårt namn är under denna period Jämtlands Länsförsäkringsbolag.

70- och 80-talen – decennier präglade av tillväxt

Under 70-talet görs stora marknadssatsningar och länsförsäkringsgruppen blir snabbt stor inom både boendeförsäkring och bil – detta är grunden till helkundsidén i gruppen och rabatten "bil + boende" finns än idag: om du har både din bil och boende försäkrat hos oss på Länsförsäkringar Jämtland så får du rabatt.

Sedan 70-talet sköts all försäkringsadministration och skadereglering av fordon av oss länsförsäkringsbolag. Fordonsförsäkringens tillväxt är helt avgörande för bolagets ekonomiska styrka och förmåga att göra marknadsstrategiska satsningar och utveckla nya affärsområden.

Från och med 80-talet växer företagsförsäkring fram och livförsäkringsbolaget bildas. Agria, länsförsäkringsgruppens gemensamma djurförsäkringsbolag, blir en del av gruppen för att 1992 bli ett helägt dotterbolag.

Under 80-talet ändrar vi vårt namn till Länets försäkringsbolag. Först 2002 ändrar vi namn till Länsförsäkringar Jämtland och får då en ännu tydligare identitet och koppling till länsförsäkringsgruppen.

1990-talet – sjukvårdsförsäkring och bank

Kombinationen bank och försäkring blir en allt hetare fråga och länsförsäkringar beslutar sig för att satsa på egen bank, mot bakgrund av helkundsidén. Man vill kunna erbjuda kunderna sakförsäkring, livförsäkring och bank. 1996 startar Länsförsäkringar Bank och ungefär samtidigt börjar länsförsäkringsbolagen sälja fondsparande med stöd av Länsförsäkringar ABs nya dotterbolag Länsförsäkringar Fonder. Därefter har även Länsförsäkringar Hypotek tillkommit

2009 startar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Östersund och Åre

Ett koncept med fastighetsförmedlingar som franchisetagare testas av ett antal länsförsäkringsbolag och 2006 började expansionen på allvar. 2009 startar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Åre och Östersund och år 2015 var Länsförsäkringar fastighetsförmedling den snabbast växande fastighetsmäklaren i Sverige.

Kundägda, ömsesidiga

Mycket har hänt men det ömsesidiga, grunden i brandstodsbolagen, finns kvar. Länsförsäkringar Jämtland är ett ömsesidigt bolag vilket innebär att ägarna utgörs av kunderna, dvs. försäkringstagare. Eftersom länsförsäkringsbolagen är kundägda finns inte några externa aktieägare eller andra specifika ägarintressen. Genom valda representanter, fullmäktige och styrelse, kan kunderna utöva aktiv påverkan. Eftersom Länsförsäkringar Jämtland är kundägt kan kunderna goda år kan få del av resultatet i form av återbäring. Senaste återbäringen betalades ut 2016, då 40 miljoner kronor betalades ut som återbäring. Första återbäringen från Länsförsäkringar Jämtland, som då hette Länets försäkringsbolag, betalades ut 1994 och då fick kunderna dela på 15 miljoner kronor.

 

Milstolpar

2009 - Startar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Östersund och Åre.

2008 - Länsförsäkringar Jämtland flyttar in i glashuset vid Stortorget i Östersund.

1996 - Startar Länsförsäkringar Bank.

1980 - Företagsförsäkring lanseras, livförsäkringsbolaget bildas och Agria blir ett av gruppens bolag.

1969 - Den nuvarande gemensamma varumärkessymbolen, den blå-röd-vita "kuben", ritad av Hans Hug lanseras.

1960 - Bolaget flyttar till nytt kontor och lanserar bättre försäkringar.

1950 - Fordonsförsäkring lanseras i Jämtland.

1944 - Bolaget lanserar den kombinerade försäkringen för vatten, inbrott och ansvar.

1848 - Landshövding Anders Petter Sandströmer grundar Jämtlands läns Brandstodsbolag.