Utökat reseskydd

Utökat reseskydd

Numera ingår vårt utökade reseskydd automatiskt i din hem- och villahemförsäkring och ditt studentpaket. Reseskyddet gäller för både charterresor och när du själv sätter ihop din resa.

Försäkringen gäller i hela världen och innehåller följande:

Avbeställningsskydd
Om du på grund av akut sjukdom inte kommer iväg på resan.

Ersättningsresa
Om du blir akut sjuk under mer än halva antalet resdagar.

Försening
Om du eller ditt bagage inte kommer fram till resmålet i tid.

Resestartskydd
Om du missar avgången, exempelvis på grund av en trafikolycka, och måste ansluta dig till resan senare.

OBS! Kontakta läkare från 1:a sjukdagen för läkarintyg om du skulle bli sjuk. Vid allvarligare sjukdom eller olycksfall kontakta SOS International.

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse

Det utökade reseskyddet ingår också automatiskt i Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse.

Kontakta oss

Att tänka på

Om du har en allvarlig eller livshotande sjukdom finns det saker du bör tänka på innan du åker på en utlandsresa. Reseskyddet i hemförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan.

Läs mer om Medicinsk förhandsbedömning