Fullmäktigeval

Du som har en sakförsäkring hos oss är delägare och kan vara med och påverka utvecklingen i bolaget genom att bli kundrepresentant. Den som utses till kundrepresentant tar plats i Länsförsäkringar Jönköpings fullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Det är så det fungerar i ett rakt igenom kundägt bolag.

Vad innebär det att bli kundrepresentant?

Som kundrepresentant företräder du våra drygt 140 000 kunder, är med och utser styrelsen och beslutar om de större, övergripande frågorna i bolaget. Du blir en ambassadör för Länsförsäkringar Jönköping och får tillgång till ett stort nätverk. Nominering till höstens val pågick under sommaren och val av kundrepresentanter skedde i november 2020.

Hur väljs kundrepresentanter till fullmäktige?

  1. Val av kundrepresentanter till fullmäktige börjar med en nomineringsperiod. Du kan nominera dig själv eller annan vidtalad person. Både den som nominerar och den nominerade måste var sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Jönköping. I år inföll nomineringstiden under sommaren.
  2. Valberedningen går igenom nomineringarna under hösten.
  3. Den som under nomineringsperioden blir nominerad av 15 eller fler personer och som i övrigt uppfyller kraven som fullmäktige i enlighet med bolagets bolagsordning, blir automatiskt valbar vid kommande val.
  4. Presentation av valbara kandidater och val sker på vår webbplats i november.
  5. Valresultatet presenteras i slutet av januari 2021.

Är du nyfiken på vilka som är våra kundrepresentanter nu? Läs mer om fullmäktige här:

Tack för ert engagemang!

2020 års val till fullmäktige avslutades 30 november 2020. I år genomfördes valet digitalt för första gången i bolagets historia och gensvaret har varit över alla förväntningar. Så stort tack till alla er som engagerat er i Länsförsäkringar Jönköpings fullmäktigeval!

En förteckning över alla ledamöter i fullmäktige hittar du på den här sida, längst ner.