Fullmäktigeval

Nu är nomineringstiden till årets fullmäktigeval över. I höst kan du som har en sakförsäkring hos oss och är delägare vara med och påverka utvecklingen i bolaget genom att välja en kundrepresentant. Den som utses till kundrepresentant tar plats i Länsförsäkringar Jönköpings fullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Det är så det fungerar i ett rakt igenom kundägt bolag.

I höst kan du välja vem som ska representera dig i fullmäktige.

Hur väljs kundrepresentanter till fullmäktige?

  1. Val av kundrepresentanter till fullmäktige börjar med en nomineringsperiod. Du kan nominera dig själv eller annan vidtalad person. Både den som nominerar och den nominerade måste var sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Jönköping.
  2. Valberedningen går igenom nomineringarna,
  3. Den som under nomineringsperioden blir nominerad av 15 eller fler personer och som i övrigt uppfyller kraven som fullmäktige i enlighet med bolagets bolagsordning, blir automatiskt valbar vid kommande val.
  4. Presentation av valbara kandidater och val sker på vår webbplats i november.
  5. Valresultatet presenteras i slutet av januari året efter valet.

Är du nyfiken på vilka som är våra kundrepresentanter nu? Läs mer om fullmäktige här:

Så här fungerar ett kundägt bolag

Se filmklipp

 

 

Tack för ert engagemang!

2020 års val till fullmäktige avslutades 30 november 2020. För första gången i Länsförsäkringar Jönköpings historia genomfördes valet digitalt. Gensvaret och engagemanget överträffade alla förväntningar. Stort tack till alla er som engagerade er i Länsförsäkringar Jönköpings fullmäktigeval!

En förteckning över alla ledamöter i fullmäktige hittar du på den här sidan, längst ner.