Fullmäktigeval

Du som har en sakförsäkring hos oss är delägare och kan vara med och påverka utvecklingen i bolaget genom att välja en kundrepresentant. Den som utses till kundrepresentant tar plats i Länsförsäkringar Jönköpings fullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Det är så det fungerar i ett rakt igenom kundägt bolag!

Var med och påverka vilka som ska vara med i Länsförsäkringar Jönköpings fullmäktige.

Tack för ert engagemang!

2021 års val till fullmäktige avslutades 30 november 2021. Engagemanget kring valet och antal röster är det högsta någonsin och överträffade alla förväntningar. Så stort tack till alla er som röstat in en klok person, en jobbarkompis eller en god granne till Länsförsäkringar Jönköpings fullmäktige!

Nu börjar arbetet med att sammanställa rösterna. I slutet av januari kommer vi att presentera resultatet på vår webbplats. 

En förteckning över alla nuvarande ledamöter i fullmäktige hittar du på den här sida, längst ner.

Hur väljs kundrepresentanter till fullmäktige?

  1. Val av kundrepresentanter till fullmäktige börjar med en nomineringsperiod. Du kan nominera dig själv eller annan vidtalad person. Både den som nominerar och den nominerade måste var sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Jönköping.
  2. Valberedningen går igenom nomineringarna,
  3. Den som under nomineringsperioden blir nominerad av 15 eller fler personer och som i övrigt uppfyller kraven som fullmäktige i enlighet med bolagets bolagsordning, blir automatiskt valbar vid kommande val.
  4. Presentation av valbara kandidater och val sker på vår webbplats i november.
  5. Valresultatet presenteras i slutet av januari året efter valet.

Är du nyfiken på vilka som är våra kundrepresentanter nu? Läs mer om fullmäktige här:

Så här fungerar ett kundägt bolag

Se filmklipp