Vi stöttar 25 000 ungdomars slit, svett, tårar och glädje.

Ideella krafter som lägger ner otaliga timmar för att ge barn och ungdomar möjlighet till en aktiv fritid. Föräldrar som skjutsar sina barn till träningar och matcher året om. Supportrar som står på läktaren och hejar fram sin lokala förening. I medgång och motgång.

Tillsammans med över 100 idrottsföreningar är vi med och bidrar till både idrottsliga framgångar och ett tryggare samhälle. Att barn och ungdomar från Smålandsstenar i söder till Tranås i norr får möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid är ett av sätten vi gör skillnad för dig och dina grannar. I hela länet - För all tid.

Syftet med vår sponsring

Vi eftersträvar att fördela vår sponsring jämställt och jämlikt - geografiskt i länet, mellan idrotter samt jämnt fördelat mellan könen. Vi vill också se till att vi med hjälp av vår sponsring bidrar till ökad mångfald och integration i samhället.

Några exempel

 
Antal föreningar vi sponsrar 111 st
Antal dräkter vi syns på 21 st
Antal idrottsplater vi syns på 50 st
Andel tjejer vi sponsrar 47% (44% 2020) *
Andel killar vi sponsrar 53% (56% 2020) *

* Vi har som mål att sponsra helt jämställt inom en snar framtid. Lika mycket ska gå till tjejer som till killar.


Länsförsäkringar Jönköping