Länsförsäkringsbolagen

23 länsförsäkringsbolag i samverkan

Lokala kundmöten, där kunden bor och verkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag i samverkan. Varje bolag ägs av sina sakförsäkringskunder och agerar på sin egen geografiska hemmaplan, nära sina kunder. Tillsammans har länsförsäkringsbolagen 3,9 miljoner kunder.

Varje bolag äger i sin tur det gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB med dotterbolag där verksamhet som passar bäst att drivas gemensamt har samlats. Kundmötet sker alltid lokalt, där kunden bor och verkar.