Bilder & filmer

Här hittar du våra pressbilder. Bilderna får endast användas av medier i redaktionellt syfte. De får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Om fotografens namn finns bör det skrivas ut. Hittar du inte bilden du söker? Kontakta oss.

Filmer

Du hittar fler filmer på vår Youtube-kanal.