Höjer kompetensen för att stoppa skogsbränder

Varje år inträffar ett hundratal bränder i skog och mark i Jönköpings län. För att minska den siffran och minska konsekvenserna av bränderna så inleds nu ett samarbete mellan Länsförsäkringar Jönköping och Maskinring Småland.

I samband med de omfattande skogsbränderna 2018 så ställdes landets maskinringar inför stora prov. I slutändan så visade det sig att deras insatser var avgörande för att klara av att hantera bränderna.

– För oss är det en självklarhet att vi vill vara med och stötta en så viktig samhällsresurs som Maskinring Småland är. Vi har flera gånger sett vilken enorm nytta de gör och hur mycket de betyder när det till exempel börjar brinna, säger Anna Werbitsch Arnell som är lantbrukschef hos Länsförsäkringar Jönköping som just inlett ett nytt samarbete med Maskinring Småland.

Ursprungstanken med landets maskinringar när de startade upp 1990 var att lantbrukare i hela landet skulle stötta varandra genom att bland annat låna ut maskiner till varandra. 30 år senare har deras verksamheter utvecklats till något helt annat, i dag är de en viktig aktör i samband med bränder och andra naturkatastrofer.

– Vår kapacitet är mycket större än vad många tror. Vi har rör på sidan av gödseltunnorna som gör att vi kan spruta vatten 70 meter in i skogen om det behövs, säger Peråke Nilsson som är verksamhetschef för Maskinring Småland och som varit medlem sen tidigt 90-tal.

I dag är uppemot 500 lantbrukare medlemmar i Maskinring Småland och totalt finns det 300 gödseltunnor tillgängliga i länet som snabbt kan sättas in vid en eventuell brand eller annan naturkatastrof. Samarbetet mellan Länsförsäkringar Jönköping och Maskinring Småland kommer förhoppningsvis leda till att fler bränder kan förebyggas. Bland annat kommer Maskinring Småland tack vare samarbetet kunna bedriva jourverksamhet när risken för bränder är som störst.

– Det betyder att vi till den del kan lösa den beredskap och jour som vi har under säsongen då det är som störst risk för skogs- och markbränder. Vi har genom åren sett att vid olika händelser, såsom skogs- och markbränder, att Länsförsäkringar ofta är en part som företräder just skogs- och markägare, fortsätter Peråke Nilsson.

I och med samarbetet kommer Maskinring Småland ihop med Länsförsäkringar Jönköping hålla i informationsträffar och utbildningar där man informerar om hur man kan agera för att förebygga bränder från att inträffa.

– Nu får vi en naturlig kontakt till Länsförsäkringar och vi skapar förhoppningsvis en större förståelse kring landsbygdens betydelse vid olika kriser.

Maskinringen deltar långt ifrån vid enbart skogsbränder utan även vid till exempel översvämningar är de med och pumpar vatten.

– Nu får vi möjlighet att jobba vidare med våra resurser framöver. Nu kommer vi även kunna erbjuda utbildning för våra arbetsledare och maskinförare kring säkerhet och hur en skogsbrand kommer bete sig, avslutar Peråke Nilsson.

Tips!

Du har väl inte missat vår filmserie "Det brinner i din skog" där vi går igenom hela förloppet av en skogsbrand från första gnistan, släckning och återplantering. Syftet med filmserien är att bygga kompetens hos dig som bor på landsbygden för att förhindra eller begränsa spridningen av en brand. Klicka på länken för att komma till serien.

 

Se alla nyheter