Tjänstepension för egenföretagare

Färdigpaketerat – inga krångliga val
Trygga din framtid - tar bara 5 minuter
Gäller dygnet runt – i jobbet och privat
Personen som försäkras måste vara ägare av företaget. Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Tjänstepension - en bra start för dig som egen företagare

Vår tjänstepension för egenföretagare – Friplan Start är mer än bara en tjänstepension, den ger också ett bra skydd vid långvarig sjukdom eller olycksfall och är ett enkelt sätt att komma igång med ditt pensionssparande.

Med Friplan Start slipper du göra krångliga val, dem har vi gjort åt dig. Friplan Start kan tecknas digitalt av dig som saknar kollektivavtal.

Teckna Friplan Start

Vad innehåller Friplan start?

 • Sjukförsäkring: kompletterar ersättning från Försäkringskassan och täcker inkomstbortfall vid en längre tids sjukskrivning.
 • Olycksfallsförsäkring: ersätter kostnader i samband med olycksfall. Ger engångsbelopp om skadan leder till nedsatt arbetsförmåga. Gäller dygnet runt.
 • Livförsäkring: ekonomisk trygghet för din familj om du avlider före 65 års ålder.
 • Betalningsbefrielse: om du blir sjukskriven mer än tre månader.

Hur funkar pensionssparandet?

Det förvalda beloppet motsvarar en kollektivavtalad tjänstepension som är 4,7 procent av en schablonlön på 25 000 kronor.

Förvald fond är Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans. Utbetalningstiden är som standard 10 år.

Bekväm Fond Balans

Tilläggsförsäkring

Om du vill öka skyddet kan du lägga till en sjukvårdsförsäkring för egenföretag. Den ger dig tillgång till privata specialistläkare och du slipper onödig väntan i vårdköer.

Det ingår förebyggande hälsotjänster och effektiv rehabilitering. 

Sjukvårdsförsäkring för egenföretagare

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen.

Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Mer om riskerna 

Frågor och svar om tjänstepension

 • Försäkringar

  Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och det privata pensionssparandet. Tjänstepensionen står för en betydande del av den slutliga pensionen. Den kan uppgå till hälften av den totala pensionen. Ändå saknar var tredje småföretag tjänstepensionsavsättningar.


  Hjälpte det här svaret dig? 15 av 17 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du som driver eget eller nyligen har startat företag behöver vara en bra arbetsgivare för dig själv – både kortsiktigt och långsiktigt. Vår tjänstepension för egenföretagare Friplan Start ger ett bra skydd vid exempelvis långvarig sjukdom eller olycksfall och en enkel start på ditt pensionssparande.

  Du slipper göra krångliga val, vi har gjort dem åt dig. 


  Hjälpte det här svaret dig? 15 av 20 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Skulle du råka ut för en olycka som leder till bestående invaliditet får du ett engångsbelopp genom din tjänstepension för egenföretagare Friplan Start.

  Maxbeloppet är 40 prisbasbelopp. Beloppet som betalas ut bestäms i förhållande till graden av invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt och kan även lämna viss ersättning för läkarvård, resor och andra kostnader till följd av ett olycksfall.


  Hjälpte det här svaret dig? 15 av 156 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  I vår tjänstepension för egenföretagare Friplan Start ingår sjukförsäkring och betalningsbefrielse. Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfall om du blir långvarigt sjukskriven mer än tre månader till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen grundar sig på en lön på max 25 000kr/mån och kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Den gäller i 18 månader från försäkringens tecknande. Därefter beräknas ersättningen enligt den inkomst du anmält.

  Betalningsbefrielse täcker upp för inbetalningarna i startpaketet om du blir sjukskriven mer än tre månader. 


  Hjälpte det här svaret dig? 15 av 43 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  En livförsäkring ger efterlevande en ekonomisk trygghet om du skulle avlida före 65 år. Skyddet i vår tjänstepension för egenföretagare Friplan Start innehåller två delar. Ett återbetalningsskydd som är kopplat till storleken på ditt pensionssparande och ett efterlevandekapital. Efterlevandekapitalet betalas ut som ett engångsbelopp och är på 10 prisbasbelopp. 


  Hjälpte det här svaret dig? 7 av 32 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du kan komplettera din tjänstepension för egenföretagare, Friplan Start med en sjukvårdsförsäkring. Den ger dig tillgång till privata specialistläkare och du slipper vårdköer. En sjukvårdsförsäkring ger dig rätt vård i rätt tid.


  Hjälpte det här svaret dig? 11 av 17 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  När sparandet i din tjänstepension för egenföretagare Friplan Start startar placeras dina pengar automatiskt i en fond som vi valt åt dig. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta fonder kostnadsfritt när som helst.


  Hjälpte det här svaret dig? 11 av 16 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  I vår tjänstepension för egenföretagare Friplan Start ingår sjukförsäkring och betalningsbefrielse. Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfall om du blir långvarigt sjukskriven mer än tre månader till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen grundar sig på en lön på max 25 000kr/mån och kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Den gäller i 18 månader från försäkringens tecknande. Därefter beräknas ersättningen enligt den inkomst du anmält.

  Betalningsbefrielse täcker upp för inbetalningarna i startpaketet om du blir sjukskriven mer än tre månader. 


  Hjälpte det här svaret dig? 15 av 43 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det är i huvudsak ett produktnamn för att särskilja den från andra produkter.

  Vi erbjuder två olika tjänstepensionsplaner, Friplan Start för egenföretagare utan anställda och Friplan för små och medelstora företag med anställda.

  Start i namnet Friplan Start indikerar att det är ett snabbt och enkelt sätt att komma igång med din tjänstepension genom att teckna den direkt på webben.


  Hjälpte det här svaret dig? 11 av 30 har fått hjälp av svaret