Beställ Grönt kort

Ditt Gröna kort är ett bevis för att du har en trafikförsäkring. Beställ ditt Gröna kort senast fem dagar innan du åker. Information och tips om hur försäkringen gäller och vad du ska göra om det inträffar en skada, får du i vår broschyr Att bila utomlands. Om du beställer ett Grönt kort bifogas denna broschyr automatiskt.

Vi utfärdar grönt kort för den tiden din resa varar, som längst för den tid din försäkring är betald. Du måste alltså se till att försäkringen är betald innan du påbörjar din resa.

Läs mer om grönt kort hos Trafikförsäkringsföreningen

I vilka länder behöver du Gröna kortet vid inresa?

Albanien, Azerbajdzjan, Belarus, Iran, Israel, Marocko, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Ryssland, Storbritannien, Tunisien, Turkiet, Ukraina.

Grönt kort skickas alltid till registrerad ägares hemadress