Getingar och getingbon

Getingar är nyttiga insekter som håller ner mängden av många andra insekter och skadedjur. Men när getingarna blir för många och kommer för nära våra hus och uteplatser så upplever många obehag. Dessutom kan det vara farligt för de som är allergiska mot getingstick.

Med sommaren kommer getingar. Speciellt när det är varmt och torrt. Nedan kan du ta del av våra skadeförebyggande tips och råd kring getingar. Här kan du också läsa mer om hur vi hjälper dig om du är drabbad. Skänk gärna en tanke åt att getingar äter andra besvärande insekter i din närhet och gör nytta i naturen som helhet. Fundera därför igenom om du verkligen måste ta bort getingarna.

Förebyggande åtgärder:

 • Täta husets utsida i hål och springor för att minska förutsättningarna för bra boplatser.
 • Se till att ventilationer och öppningar är försedda med insektsnät.
 • Avliva om möjligt de befruktade drottningarna som du ser på tidig vår. Då minskar risken att de etablerar samhällen som växer sig stora under sommaren.
 • Ta bort bon så fort de upptäcks och inte blivit för stora. Gör detta en sen kylslagen kväll då getingarna är slöa och hemma i boet. Var försiktig, ha tjocka handskar, täckta kläder och en myggluva över huvudet.
 • Häng upp getingfällor en liten bit från husets uteplats.

Så undviker du stick:

 • Drick inte ur burkar och mörka flaskor som stått obevakade utan lock.
 • Täck över sötsaker och kött när du äter utomhus.
 • Utför inga häftiga och yviga rörelser när getingar är i närheten
 • Ha koll på varje tugga du äter utomhus.
 • Om du är överkänslig, se till att alltid ha din allergimedicin tillhands.

Om du har fått stick:

 • Tvätta getingsticket med tvål och vatten.
 • Smärtan kan dämpas med en isbit.

Ta omedelbart kontakt med läkare om du:

 • Vid geting- eller bistick i munnen eller på halsen.
 • Vid feber, hudutslag eller svullnad på andra ställen än vid sticket eller känner illamående, slöhet eller andningssvårigheter.
 • När du tidigare har reagerat kraftigt på insektsstick.
 • När barn under 3 år eller äldre personer drabbas av flera stick av bi, geting eller bett av broms.

Hur gäller hemförsäkringen?

Om du har en försäkring hos oss för bostadshus eller fritidshus, så ingår skydd för bekämpning av levande insekter, aktiva getingbon, levande myror, råttor och möss inom och i direkt anslutning till bostadshuset. Försäkringen täcker skadedjursbekämpning av lösöre inom bostadshuset med undantag för kläder, textilier och matvaror. Kostnaden ska inrymmas i försäkringsbeloppet och inte överstiga egendomens värde.

Du betalar ingen självrisk vid sanering av skadedjur eller ohyra.
Gå gärna igenom villkoren för din boendeförsäkring och ditt försäkringsbrev. I villkoren under momentet L Skadedjur finns information om vad som gäller för just din försäkring.

Om du drabbats av ohyra eller skadedjur

Om du upptäcker ohyra i ditt bostadshus kan du kontakta oss så hjälper vi dig med skadeanmälan och skadedjursbekämpning.

Anmäl skadedjur

Fakta om getingar

Det finns ca 14 getingarter i Sverige som lever i samhällen. Beroende på art kan de bli från 12 mm upp till 35 mm. Den på hösten befruktade och övervintrande drottningen vaknar till i april/maj då hon börjar söka efter en lämplig plats att bygga bo på. De första äggen som via larvstadiet blir getingar är sterila arbetarhonor. Arbetarna äter endast flytande föda såsom blomnektar och söt saft och fångar insekter till larverna i boet. Getingarna har olika uppgifter t.ex. att vakta samhället, bygga boet eller samla mat.