Äventyret kan börja!

20 procent rabatt på gravidförsäkring

Livet är ett äventyr och snart startar ett nytt. Ett äventyr för dig och er lilla familj. Det kan kanske kännas som att livet aldrig blir sig likt, det blir bara annorlunda. Ta det lugnt! Det ordnar sig och ni kommer bli tryggare när ni växer i rollen som föräldrar. Vi rekommenderar så klart att ni skaffar en gravidförsäkring, som en extra trygghet för er familj.

Bas eller plus, du väljer!

Vi erbjuder en gravidförsäkring som är gratis, Bas och en med utökat skydd, Plus. Gravidförsäkring Plus ger ett skydd vid olycksfall, sjukdom hos barnet och vissa graviditets- och förlossningsskador. Just nu har vi ett extra förmånligt erbjudande som ger dig 20 procent rabatt på årspremien under det första året.

Du kan teckna gravidförsäkringen från graviditetsvecka 22 och den gäller till och med barnets sexmånadersdag. 

Ditt pris

När du tecknar försäkringen på vår hemsida ser du vårt ordinarie pris. Rabatten dras av när du får din faktura.


Extra trygghet med Plus

Vill du ha ett utökat skydd rekommenderar vi att du köper Gravidförsäkring Plus. Tänk på att teckna och betala premien så tidigt som möjligt under graviditeten. Gravidförsäkring Plus börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald men tidigast i graviditetsvecka 22. Barnet kan få ersättning för vissa diagnoser som upptäckts före vecka 22 exempelvis vid ultraljudsundersökning om försäkringen är betald dagen innan upptäckten.

Läs mer och jämför Bas och Plus

Barnförsäkring – när barnet är fött

Så snart barnet är fött kan du ansöka om barnförsäkring. Om du under graviditeten tecknat Gravidförsäkring Plus, får du rabatt på barnförsäkringen.

Läs mer om barnförsäkringen


Länsförsäkringar Kalmar län