För ett framgångsrikt och hållbart Kalmar län

Välkommen till Framåtblick Kalmar län. Ett återkommande dialogmöte som vi arrangerar tillsammans med Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Här utbyter vi kunskap som vi kan använda för att stärka den region vi lever och verkar i. Temat för årets Framåtblick är: Ensam är inte stark! Hur kan vi tillsammans skapa ett tryggare Kalmar län?

 • I år kan du delta i Framåtblick på plats, eller i digitalt format genom livestreaming.

 • Under mötet kommer två framstående forskare från Forskningsfonden presentera hur så kallat platsbaserat ledarskap framgångsrikt kan tillämpas för att driva förändringsprocesser i en region. Platsbaserat ledarskap kan tillämpas på problem/utmaningar som riskerar att hamna i organisatoriska mellanrum om man inte tillsammans hjälps åt, över organisationsgränser och genom involvering av offentlig verksamhet/näringsliv och frivilligsamhället. Ledarskap och samverkan är ledorden.

 • En lokal panel reflekterar över den forskning som presenteras. Panelen kommer också att dela med sig av sina egna erfarenheter och reflektera över hur de kan bidra till regional utveckling utifrån sina egna förutsättningar.
 • Du som deltagare kommer kunna ställa frågor till panelen och involveras digitalt genom mentimeterfrågor.

Ort och datum

Årets Framåtblick arrangeras i digifysiskt format på följande orter:

 • 5:e oktober Västervik kl 14.00 - 16.15
 • 6:e oktober Kalmar kl 14.00 - 16.15

Anmäl dig här: 

Moderator

Annika Dopping

Årets forskare

josefina.jpg Markus.jpg

Josefina Syssner,
Linköpings universitet

Josefina Syssner är biträdande professor i kulturgeografi och prefekt vid institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Josefinas forskning handlar om landsbygdsutveckling och om lokal politik och planering på landsbygden. Hon har skrivit om krympande kommuners anpassningsarbete, om lokal och regional utvecklingspolitik, och om hur idén om tillväxt kommit att forma offentligt beslutsfattande. Hon är en ofta anlitad föreläsare i Sverige, Norge och Finland och brinner för att göra humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap brett tillgänglig i samhället.

Markus Grillitsch,
Lunds universitet

Markus Grillitsch är docent och universitetslektor i ekonomisk geografi samt föreståndare av CIRCLE (Centre for Innovation Research) vid Lunds universitet. Innan dess var han VD för ett konsultbolag inom regional utveckling. Markus forskning handlar om regional utveckling, ekonomisk geografi, innovation, och regionalpolitik. Han har skrivit om regional utveckling i stad och land, teknologiska och industriella omvandlingsprocesser, samt möjligheter och begränsningar av lokala aktörer att påverka regional utveckling. Markus bidrar som expert och förläsare till regional utveckling i samarbete med kommuner och regioner. Han är anlitad som expert av OECD för projektarbete i olika länder.

Årets paneldeltagare

Västervik

 • Peter Sandwall, Landshövding i Kalmar län
 • Harald Hjalmarsson, oppositionsråd (M) Västerviks kommun
 • Helena Nilsson, utvecklingschef Region Kalmar län
 • Anders Borgehed, Regionchef Policy Sydost Handelskammaren
 • Anna Blom, VD Länsförsäkringar Kalmar län
 • Thomas Eriksson, VD Västervik Framåt AB
 • Magnus Lindgren, Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige

Kalmar 

 • Johan Oljeqvist, VD Fryshuset 
 • Katarina Borgemo, diakon och platschef på Stadsmissionen
 • Håkan Roupé, verksamhetschef, Trygghet och Säkerhet, Kommunledningskontorett
 • Nicholas Murigu, entreprenör och ledamot i MindShift Kalmar 
 • Anna Blom, VD Länsförsäkringar Kalmar län

Läs mer om länsförsäkringsbolagens forskningsfond