Sponsring hos oss

Vi på Länsförsäkringar Kalmar län engagerar oss systematiskt och på djupet i hållbarhetsfrågor. Exempel på insatser vi gör är partnerskap med förenings- och kulturliv i hela länet, på alla nivåer. Detta gör vi för att vi har våra kunders uppdrag att skapa en tryggare, enklare vardag – och att bidra till ett hållbart samhälle idag och i framtiden.

Sponsring på vår hemmaplan

Att sträva efter hållbarhet är att tro på framtiden. En framtid som ska vara så trygg och bra som möjligt. Vi tror att bästa sättet att bygga ett tryggt samhälle är att satsa på barn och ungdomar och ge dem en aktiv och meningsfull fritid. Vi tror att idrott ger barn och ungdomar gemenskap och ett sammanhang. Därför sponsrar vi en rad idrottsföreningar över hela länet och stöttar våra medarbetare som engagerar sig aktivt i sina barns föreningar.

Sponsring är också ett effektivt sätt att skapa lokala mötesplatser för både kunder och och invånare. Vi känner oss stolta när vi drar vårt strå till stacken för att bidra till framgångar förbättringar inom de områden vi sponsrar. Vårt lokala engagemang finns såväl inom idrott, kultur, samhälle som miljö. Sponsring är ett ömsesidigt ansvar och samarbete mellan de som berörs.

För att göra så stor nytta som möjligt väljer vi vilka vi sponsrar med omsorg. Vi prioriterar till exempel:

  • Föreningar med väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet.
  • Föreningar som har värderingar och en framtoning som stämmer överens med våra.
  • Områden inom miljö och samhälle.

Vi väljer också att inte sponsra:

  • Enskilda individer
  • "Smala idrotter", det vill säga idrotter som utövas av mycket få personer
  • Föreningar eller förbund med en politisk eller religiös verksamhet.

Ansökningsförfarande:
Vi delar ut sponsringspengar två gånger per år, i november och april. Sista ansökningsdatum för respektive period är 31 mars på våren och 31 oktober på hösten.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller ansök om sponsring här nedan. Välkommen med din ansökan!

Ansök om sponsring hos Länsförsäkringar Kalmar län här

Att använda vår logotyp

Vår logotyp får bara användas av dig som har tillstånd från bolaget. I grunden bör det finnas ett gällande sponsringsavtal eller liknande.

Det är mycket viktigt att logotypen används på rätt sätt. Färgerna måste stämma, upplösningen måste vara rätt och kvaliteten måste vara hög.

För att säkerställa att logotypen används på ett konsekvent sätt, har Länsförsäkringar gemensamma grafiska riktlinjer. Dessa riktlinjer måste följas av alla som använder vår logotyp.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om logotypens användning.