Trygg som sambo

Idag lever 40 procent av alla par som sambo. Samboskapet innebär att du och din partner har vissa juridiska grunder gemensamt medan andra är separata. Det är bra att ha koll på vad sätt som ni behöver komplettera er privatekonomi om något oförberett skulle hända, såsom till exempel separation eller dödsfall. Här har vi samlat ett antal viktiga frågor och ämnen för dig som är sambo.


Information och tips för dig som är sambo

När räknas man som sambo?

Ett samboförhållande uppstår inte vid en viss given tidpunkt utan kan gradvis övergå i ett samboskap. Rent juridiskt innebär samboskap att två personer bor stadigt tillsammans i ett gemensamt hushåll. 

Hushållsekonomi i samboskapet

Sambor äger rent juridiskt sin egen egendom och svarar för sina egna skulder. Men det är upp till dig och din sambo att bestämma hur ni bäst skapar ett ekonomiskt upplägg som passar er. 

Sambo och förälder

Om man som sambo får barn, är mamman ensam vårdnadshavare vid födseln. Det är vanligt att sambopar ordnar med gemensam vårdnad om de gemensamma barnen.

När ska man skriva samboavtal?

Det finns möjlighet att frångå delar av sambolagen. Om du som sambo till exempel vill exkludera en bostad från en eventuell bodelning, kan det vara en god idé att skriva ett samboavtal.

Samboskap och dödsfall

Som sambo ärver du inte automatiskt din partner. Du har däremot rätt till bodelning av den egendom som du och din sambo ägde tillsammans.

Komplettera med rätt försäkringar

Att leva som sambo innebär inte samma juridiska bindningar som att till exempel leva som gifta. Vi hjälper dig att se över dina försäkringar. 

Så tolkade Högsta Domstolen samboskap

Samboskap utgår från en mängd skilda kritierier, men kan tolkas så vitt att det råder skilda meningar till och med i rättsliga sammanhang. Här, ett intressant fall som illustrerar tolkningsvidden.

Sambors egendom

Här reder vi ut begreppen kring vad som utgör samboegendom. Vid en separation eller dödsfall är det endast gemensam bostad och bohag som köpts för att användas gemensamt som ska delas lika. Allt annat tillfaller ägaren.

Om bakgrunden till sambolagen

Det är vanligt att sambor inte upprättar egna avtal, varför sambolagen har utvecklats med ett syfte att skydda svagaste part om ett samboförhållande upphör.

Att separera som sambo

Vid en separation delar man lika på samboegendomen, vilket innebär gemensam bostad och gemensamt bohag. Sambolagen reglerar hur det går till.

Testamentera till sambo

Som sambo har du inte automatiskt arvsrätt om din partner skulle gå bort. Du och din partner har möjlighet att frångå delar av sambolagen med ett testamente.