Olycksfalls- & sjukförsäkring

Försäkring som ger ekonomisk trygghet vid olycksfall. Välj till sjukförsäkring som ger ett mer heltäckande skydd vid både olycksfall- och sjukdom. Se vilken försäkring som passar dig bäst.

Ingen självrisk
Anpassad försäkring utifrån ålder
Var skyddad dygnet runt

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad täcker försäkringarna?

Innehåll Innehåll
Olycksfalls- & sjukförsäkring Olycksfalls- & sjukförsäkring
Olycksfall Olycksfall

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts. För vissa sjukdomar får du ingen ersättning alls eller så är ersättningen begränsad.

Om en olycksfallsskada medför en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till minst 50 % har du möjlighet till engångsbelopp. För vissa sjukdomar kan du inte få ersättning.

För att få ersättning ska skadan ha krävt behandling.

Om du blir sjukskriven i minst 30 dagar i följd kan du få ersättning.

Om du blir inskriven och vistas på sjukhus för vård kan du få ersättning per dygn.

Om en olycka inträffar som medför att du blir akut inskriven för sjukhusvistelse över natten får du akutvårdsersättning.

Du kan få skälig ersättning för nödvändig behandling om tänder eller tandprotes skadas vid ett olycksfall.

Om skadan krävt vård kan du få ett engångsbelopp.

Om dina kläder, glasögon, hjälm, hörapparat eller handikappshjälpmedel förstörs vid ditt olycksfall kan du få ett engångsbelopp.

Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada får dödsboet ett belopp.

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning för vissa sjukdomstillstånd. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om en ersättningsbar sjukdom medför en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till minst 50 % har du möjlighet till engångsbelopp.

För vissa allvarliga sjukdomar kan du få ett engångsbelopp när du fått din diagnos.

Om du blir inskriven och vistas på sjukhus för vård kan du få ersättning per dygn.

Om du blir sjuk och akut inskriven på sjukhus över natten får du ett engångsbelopp.

Om du blir sjukskriven i minst 30 dagar i följd kan du få ersättning. Om du tidigare fått ersättning från sjukhjälpen finns en kvalificeringstid.

Vid dödsfall på grund av sjukdom får dödsboet ett belopp.

Ovan beskrivs innehållet i den försäkring du kan köpa idag. Mer information om innehåll och undantag hittar du i förköpsinformation och villkor.

Trygghet om du drabbas av olycksfall eller allvarlig sjukdom

När vardagen förändras på grund av en allvarlig sjukdom eller när du råkar ut för en skada, så är det viktigt med ekonomisk trygghet. Det kan våra försäkringar hjälpa dig med.

Se pris & ansök

Ansökan steg för steg

1. Ansök

Fyll i ditt personnummer för att se ditt pris och ansöka.
Ansök om olycksfalls- och sjukförsäkring

2. Hälsodeklaration

När du har ansökt om en sjuk- och olycksfallsförsäkring fyller du i en digital hälsodeklaration.

3. Medicinsk riskbedömning

Vi gör en bedömning utifrån din ansökan och ger dig ett erbjudande om försäkring.

Vid ansökan genom en handläggare

När en handläggare bett dig fylla i en hälsodeklaration kan du göra det här.
Till hälsodeklarationen

Exempel på ersättning

Hur kan våra försäkringar hjälpa dig och vilken ersättning kan du få? Vi illustrerar med två exempel.

Maria 38 år får bestående skador i höft och knäled efter ett fall från en stege. Maria kommer akut till sjukhuset och blir inskriven för att operera höften som resulterar i kvarstående ärr. Maria blir kvar på sjukhuset i 14 dagar innan hon får åka hem med en sjukskrivning på totalt 62 dagar i följd. Vid olyckan gick också Marias glasögon och kläder sönder. Operationsärrets storlek på höften är 15 cm långt och 2 cm i brett, dessutom bedöms medicinska invaliditeten till totalt 20 procent. Efter olyckan kan Maria arbeta heltid som tidigare.

Maria har en olycksfalls- och sjukförsäkring hos oss med ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp och får följande ersättning från försäkringen

 • Olycksfallshjälpen – totalt 4 500 kronor
 • Akutvårdsersättning – 600 kronor
 • Sjukhusvistelse – 5 600 kronor
 • Engångsbelopp vid vård – 800 kronor
 • Engångsbelopp för personliga tillhörigheter – 1 500 kronor
 • Medicinsk invaliditet med tilläggsersättning – 342 720 kronor
 • Ärrersättning – 7 095 kronor

Totalt 362 860 kronor.

Om Marias förmåga att arbeta blir bestående och hon bara kan arbeta 50 procent i framtiden kan ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut.

Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet 2021 som är 47 600 kronor.

Mats som är 29 år får diagnosen morbus crohn. Efter kramp i magen och blod i avföringen åker Mats till sjukhuset. Han blir inskriven på sjukhus och är där i 7 dagar. Efter det blir Mats sjukskriven i 32 dagar. När han är sjukskriven måste Mats åka till akuten igen och blir då kvar i 4 dagar. Efter en lång utredning får han diagnosen morbus crohn. De bestående besvären för hans sjukdom bedöms ge 8 procent medicinsk invaliditet men anses inte påverka hans förmåga att arbeta.

Mats har en olycksfalls- och sjukförsäkring hos oss med ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp och får följande ersättning från försäkringen:

 • Akutvårsersättning – 1 200 kronor
 • Ersättning för sjukhusvistelse – 4 400 kronor
 • Sjukhjälpen – 3 000 kronor
 • Diagnosersättning –71 400 kronor
 • Medicinsk invaliditet – 114 240 kronor

Totalt 194 240 kronor.

Om Mats förmåga att arbeta blir bestående och han bara kan arbeta 50 procent i framtiden kan ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut.

Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet 2020 som är 47 600 kronor.

Tänk på att

Försäkringsavtal är ett årsavtal. Det kan därför vara ett annat försäkringsvillkor än det du hittar här som gäller när rätten till ersättning för en anmäld skada bedöms. Fråga den som handlägger ditt skadeärende vilket försäkringsvillkor som gäller.

Vanliga frågor om olycksfalls- och sjukförsäkring

 • Om du har fått ersättning från sjukhjälpen måste du ha varit fullt arbetsför i tolv månader för att få ersättning på nytt. Kvalificeringstiden räknas från sista sjukskrivningsdagen. Sjukskrivningsperioder kortare än femton dagar påverkar inte kvalificeringstiden.


  Hjälpte det här svaret dig? 13 av 20 har fått hjälp av svaret
 • I försäkringen finns inte möjlighet till ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet för: vissa sjukdomar i rörelseapparaten, medfödda missbildningar, psykiska sjukdomar och beteenden, ospecificerade hjärnsjukdomar som i leder till trötthetssyndrom, kroniskt smärttillstånd och dystoni.


  Hjälpte det här svaret dig? 19 av 45 har fått hjälp av svaret
 • Ersättning lämnas med ett engångsbelopp på 5 procent av ditt valda försäkringsbelopp för följande diagnoser; SLE, Parkinson, MS, Alzheimers, vissa elakartade tumörer, vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg, Morbus crohn och Ulcerös kolit. För de här diagnoserna kan ersättningen för medicinsk invaliditet bli högst 10 procent av valt försäkringsbelopp.


  Hjälpte det här svaret dig? 68 av 307 har fått hjälp av svaret
 • Nej, försäkringen omfattar inte förlorad arbetsinkomst.


  Hjälpte det här svaret dig? 19 av 25 har fått hjälp av svaret
 • En olycksfallsförsäkring täcker bara olycksfallsskador. En olycksfall- och sjukförsäkring täcker skador som orsakats av olycka men täcker också skador relaterade till sjukdom.


  Hjälpte det här svaret dig? 56 av 96 har fått hjälp av svaret
 • För att vi ska kunna ge dig rätt försäkringsskydd vid sjukdom behöver vi uppgifter om din hälsa. Det är viktigt att du lämnar korrekt information. Är de uppgifter du lämnat ofullständiga kan det leda till att din försäkring inte gäller.


  Hjälpte det här svaret dig? 21 av 29 har fått hjälp av svaret