Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkring Kronobergs årsredovisning

Årsredovisning 2018

Med 2018 summerar Länsförsäkring Kronoberg en strategiperiod med en fantastisk utveckling. God tillväxt på försäkringssidan, en starkt växande
bankverksamhet och toppbetyg från våra kunder ger bolaget en stabil plattform när vi nu formar verksamheten för fortsatta framgångar.

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter. Så lyder Länsförsäkring Kronobergs vision i strategin för 2019–2024. Visionen innebär att vi vill göra skillnad för våra kunder i vardagen. Det gör vi genom att främja en utveckling som bygger på hållbart värdeskapande, engagerade och kompetenta medarbetare med nöjda kunder som främsta mål. Mer konkret handlar det om att sätta kundens behov i centrum, visa omtanke, vara innovativa och effektiva och inte minst genom att ta oss tid att göra det lilla extra i varje möte.

 • Länsförsäkring Kronoberg ägs av alla kunder som har en sakförsäkring i bolaget. När det går bra för bolaget ger vi tillbaka till våra ägare i form av återbäring. På så sätt får kunderna, tillika ägarna, ta del av goda resultat från tidigare år. På 2018 års resultat har en avsättning på 40 miljoner gjorts för utbetalning under 2019. Därmed får våra försäkringskunder se fram emot en rekordstor återbäring 2019.
 • Under 2018 har Länsförsäkringar fått flera utmärkelser. Enligt Svenskt
  Kvalitetsindex har vi Sveriges nöjdaste kunder i hela sex kategorier.
  För fjärde gången har Länsförsäkringar utsetts till Sveriges mest
  hållbara försäkringsbolag av Sustainable Brand Index, vilket är
  särskilt glädjande då det är Nordens största konsumentundersökning om hållbarhet. Vi har dessutom årets starkaste varumärke inom
  försäkring, enligt Evimetrix Swedish Brand Award.
 • Under året har vi haft glädjen att bilda Länsförsäkringsgruppens
  första skogsbolag – Hällefors Tierp Skogar AB. Genom att ta en aktiv
  roll i omstruktureringen av Bergvik Skog kommer Länsförsäkringsgruppen att direktäga drygt 80 000 hektar produktiv skogsmark i Uppland och Örebro län. Det är en grön investering som blir en del av vår ansvarsfulla kapitalförvaltning.
 • Under året har vi tagit fram en fördjupad hållbarhetsstrategi som
  omfattar såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt ansvarstagande
  för en hållbar utveckling där vi lever, bor och verkar.
 • Genom vårt kundbemötande skapar vi förtroende. Det ger resultat.
  På försäkringssidan ökar vi med 3 900 försäkringar under 2018.
  Totalt har vi nu 173 000 försäkringar samlade i bolaget. På motorsidan kan vi för första gången erbjuda en lokal märkesförsäkring över hela Sverige, i samarbete med övriga bolag inom Länsförsäkringsgruppen och Toyota och Lexus.
 • Även i banken har vi en fortsatt stark tillväxt och affärsvolymen ökade
  med 576 miljoner kronor under 2018. Det betyder att bankverksamheten nu har en total affärsvolym på 8,7 miljarder kronor.
 • Frivilliga Flygkåren i Kronobergs län fick 2018 års Hållbarhetspris för sina insatser med att upptäcka potentiellt förödande skogsbränder under sommarens extremtorka. Man tog emot priset i samband med Länsförsäkring Kronobergs bolagsstämma den 25 april 2019 i Ljungby.
 • Medarbetarna hos Länsförsäkring Kronoberg är nyckeln till att bedriva
  och vidareutveckla verksamheten, med nöjda kunder i fokus. Bolaget
  strävar efter att vara en hållbar arbetsplats där medarbetarnas engagemang, delaktighet, hälsa, säkerhet och trygghet är i fokus. Frisknärvaron under året ligger på 96 procent.

Läs hela årsredovisningen

Marknadsandelar, försäkring %
Villa/hem 52
Hem 42
Fritidshus 68

Företag/Lantbruk - Bygg

Företag/Lantbruk - Tillverkning

Företag/Lantbruk - Tjänster

55

49

41

Privat motor 46

* Gäller sakförsäkring

Årsedovisningar från tidigare år

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Om Länsförsäkring Kronoberg

Vår lokala närvaro är vår styrka

Välkommen till det lokala kundägda bolaget som erbjuder trygghetslösningar och finansiella tjänster i Kronobergs län - Länsförsäkring Kronoberg.

Till vår personal på kontoren i Växjö, Ljungby och Älmhult, samt till våra ombud runt om i hela länet, kan du vända dig när du vill ha lokal och personlig service samt kloka råd när det gäller bank och försäkring.

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkring Kronoberg är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Allt för din ekonomiska trygghet

Länsförsäkring Kronoberg är idag ett komplett finansiellt varuhus som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

Läs mer om Länsförsäkring Kronoberg

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete