Forskning

Länsförsäkringars Forskningsfond

Länsförsäkringar stödjer forskning för att öka tryggheten

Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond stödjer vetenskaplig forskning. Syftet med all forskning är att nå ny kunskap. Med ny kunskap vill vi förebygga och förstå skador, både skador som finns idag och skador som vi tror kommer finnas i framtiden. Forskning kan också hjälpa oss att försöka förstå hur samhällsutvecklingen kommer påverka framtiden.

Vi tror att forskning kan bidra till en ökad ekonomisk, social och fysisk trygghet i samhället. Därför vill vi stödja den, och det gör vi via vår forskningsfond.

Forskningsfondens historia och vår styrelse

Podcasten Samhällssnackarna

Lyssna gärna på vår podcast, Samhällssnackarna, där vi pratar om samhället omkring oss och hur forskning kan hjälpa det utvecklas till det bättre.

Podcasten Samhällssnackarna

Utlysning: Forskningsprojekt om samhällspolarisering

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning inom temat samhällspolarisering, med fokus på hur samhällspolarisering genereras och påverkar offentliga och privata aktörers möjligheter att skapa trygghet och utveckling i olika geografier, samt hur samhällspolarisering kan motverkas inom olika områden för att möta framväxande trygghetsutmaningar. Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg.

Läs mer här

Aktuella forskningsprojekt

Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling

Kerstin Enflo, forskare vid Lunds universitet, projektleder Svensk regionalekonomiskutveckling och omvandling: dåtid, nutid och framtid, finansierad avLänsförsäkringars forskningsfond. I forskningsprojektet jämförs historiskt de långsiktiga effekterna av geografiska förutsättningar och naturresurser med effekterna av infrastruktursatsningar och institutionella förutsättningar.

Projektet analyserar även kommande regionala utmaningar i samband med dagens teknikskifte, inte minst automatisering, utnyttjande av Big Data och möjligheten till re-industrialisering. I filmen diskuterar Kerstin Enflo några forskningsresultat kring de ökade skillnaderna i tillväxt i olika län och hur trenden påverkar samhälle.

Vi finansierar forskning inom området Morgondagens samhälle

Barn och fyrhjulingar

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har forskat om attityder och beteenden hos föräldrar och barn som kör fyrhjuling, och deras erfarenheter av olyckor och skador. Resultaten visar bland annat att vuxna ofta överskattar barns förmåga att köra fyrhjuling. Forskarna vill nu att resultaten ska ligga till grund för åtgärder som kan förebygga olyckor med fyrhjulingar.

VTI - Barn och fyrhjulingar - ladda ner rapporten

Vi finansierar forskning inom området Trafiksäkerhet


Forskningsområden

Länsförsäkringar finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen bedrivs vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och resultaten är tillgängliga för alla. För att beviljas forskningsbidrag ska ditt forskningsprojekt vara inom något av våra fem forskningsområden. 

Klimatanpassning

Forskning om klimatanpassning

Att klimatet ändras är en utmaning för försäkringsbranschen och mer kunskap behövs. Här kan du se pågående projekt som vi finansierar och våra aktuella utlysningar.

Morgondagens samhälle

Forskning om morgondagens samhälle

I en värld i ständig rörelse vill Länsförsäkringar med hjälp av forskning försöka förstå morgondagens samhälle. Här kan du läsa mer om vad vi menar.

Ömsesidiga affärsmodeller

Forskning om ömsesidiga affärsmodeller

Ömsesidiga bolag blir allt fler och vinner ökande marknadsandelar, varför och vad innebär det? Här kan du se våra utlysningar inom området ömsesidiga affärsmodeller.

Tryggt boende

Forskning om tryggt boende

Att bo tryggt är en central fråga i människors vardag. Med ny kunskap kan vi bidra till ökad fysisk och social trygghet i boendet.

Trafiksäkerhet

Forskning om trafiksäkerhet

Att finansiera trafiksäkerhetsforskning har länge varit prioriterat för Länsförsäkringar. Vi ser en alltmer komplex trafikmiljö, med nya trafikgrupper. Därför behövs mer kunskap.


Avslutade forskningsprojekt

Länsförsäkringsbolagens forskningsfond har finansierat forskning i många år inom ett flertal områden. Vi har hjälpt till att få fram kunskap inom åldrande, hälsa och livsstil, medicin och rehab, lantbruk, kretslopp med flera områden. Vill du ta del av vår tidigare forskning? Vi kan ge dig tillgång till alla rapporter.

Tidigare forskningsprojekt


Kontakta forskningsfonden