Organisation och ledning

Du som är kund hos Länsförsäkring Kronoberg är samtidigt en av våra ägare. För de flesta inskränker sig kontakten med ett försäkringsbolag till att betala premien och emellanåt få ersättning när oturen varit framme. Men för kunderna i Länsförsäkring Kronoberg finns det en verklig möjlighet att påverka verksamheten i bolaget.

Styrelse

Vår styrelse är framröstad baserat på förslag från valberedningen.

Företagsledning

Vår företagsledning arbetar med att styra Länsförsäkringar Kronoberg så att det blir så bra som möjligt - för din skull.

Beatrice Kämpe-Nikolausson

Vd
Tel: 0470-72 00 23
Mobil: 072-566 22 21
E-post: beatrice.kampenikolausson@LFkronoberg.se

Monica Persson

Personalchef
Tel: 0470-72 00 53
Mobil: 070-514 56 48
E-post: monica.persson@LFkronoberg.se

Hans Larsson

Chef Affärsområde Försäkring
Tel: 0470-72 00 16
Mobil: 070-242 40 71
E-post: hans.larsson@LFkronoberg.se

Anders Bylin

Chef Ekonomi & IT
Tel: 0470-72 01 10
Mobil: 070-818 12 54
E-post: anders.bylin@LFkronoberg.se

Björn Jarlvik

Bolagsjurist
Tel: 0470-72 00 62
E-post: bjorn.jarlvik@lfkronoberg.se

Peter Lagerström

Skadechef
Tel: 0470-72 00 75
E-post: peter.lagerström@lfkronoberg.se

Mats Rolf

Chef Affärsutveckling & Service
Tel: 0470-72 00 34
Mobil: 072-164 68 96
E-post: mats.rolf@LFkronoberg.se

Johan Hördegård

Bankchef
Tel: 0470-72 01 38
Mobil: 070-980 91 60
E-post: johan.hordegard@LFkronoberg.se

Björn Leifland

Hållbarhets- och kommunikationschef
Tel: 0470-72 01 33
Mobil: 070-870 67 12
E-post: bjorn.leifland@LFkronoberg.se

Länsförsäkring Kronoberg ömsesidigt
Organisationsnummer 529501-7189
Box 1503
351 15 Växjö
E-post: info@lfkronoberg.se