Branschfonder och globalfonder mest populära hos pensionsspararna under 2019

År 2019 har varit ett fantastiskt börsår och kundernas pensionskapital har haft en stark avkastning. Favoriter hos Länsförsäkringars pensionssparare under året var branschfonder och globalfonder medan hedgefonder och Sverigefonder hamnade på säljlistan. Sparandet i hållbarhetsinriktade fonder har ökat under året. Det visar statistik från Länsförsäkringars pensionskunder.  

– Våra kunder har dragit nytta av börsuppgången under året och vi ser att de aktiva kunderna är snabba på att agera och följa trender. Efter att många pensionssparare inför sommaren valde att parkera delar av sitt sparande i räntefonder har det under hösten varit stor tilltro till aktiefonder. Branschfonder och Globalfonder har tillhört favoriterna under året medan intresset varit svalare för Hedgefonder och Sverigefonder, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Årets vinnarfond och mest populära fond var Länsförsäkringar Fastighetsfond som steg 65 procent. Även Länsförsäkringar Global Indexnära och USA Indexnära, Spiltan Högräntefond och DNB Teknologi var populära bland spararna under året. Den positiva avkastningen för pensionsspararna kommer från att 2019 blev ett starkt år på världens börser. Världsindex steg med 26 procent. Börserna i USA och i Europa steg med 30 respektive 26 procent samtidigt som tillväxtmarknader fick nöja sig med 18 procent.

Den svenska kronan har fortsatt att försvagas både mot amerikanska dollarn och måttligt mot euron under 2019. Kronan stärktes dock mot slutet av året i samband med att Riksbanken höjde räntan till noll och därmed lämnade det negativa ränteläget. Den starka dollarn har därmed lyft avkastningen i amerikanska och globala aktiefonder.  En drivkraft för den starka börsutvecklingen var omsvängningen till räntesänkningar från den amerikanska centralbanken. Som en följd av detta sjönk långa räntor i USA och i Europa, vilket gynnade avkastningen i långa räntefonder. Även företagsobligationer utvecklades starkt, då kreditspreadar krympte på bred basis.

Det var generellt stark utveckling för riskfyllda tillgångar under 2019 vilket delvis var en rekyl på den svaga utvecklingen under 2018. 

– Blickar vi tillbaka har många börser återhämtat sig under 2019 efter den skakiga avslutningen av 2018. Under inledningen av året såg vi hur våra aktiva kunder ville dra nytta av börsuppgången och ta lite mer risk. Denna trend fortsatte in i årets andra kvartal och spararna sökte sig då främst till globala aktiefonder samt branschfonder. Före sommaren såg vi att trenden bröts och kunderna sökte sig till mindre riskfyllda placeringar. Årets tredje kvartal inleddes med riskapitit hos spararna under juli, detta övergick sedan till att spararna i augusti valde en mer försiktig strategi och köpte räntefonder.

-Från september och under resten av året har spararna hittat tillbaka till aktiefonder och man har särskilt valt att placera i specifika branscher så som fastigheter och teknik medan man tappat intresse för hedgefonder, säger Emma Persson.

Intresset för hållbarhetsinriktade fonder hos Länsförsäkringar har ökat under 2019 jämfört med året innan. Vi ser positiva flöden till mer än 80 procent av de hållbarhetsinriktade fonderna. Länsförsäkringar har lanserat sju nya hållbarhetsinriktade fonder och erbjuder 17 fonder som har fokus på att välja in placeringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, och undviker bolag som inte är ansvarsfulla. Hållbarhet är viktigt för våra pensionskunder, 60 procent av våra kunder tycker att hållbarhet är viktigt i pensionssparandet vilket är högre än branschsnittet (enligt Svenskt Kvalitetsindex, SKI). Spararnas säljlista toppas av Hedgefonder och Sverigefonder.

– Blickar vi framåt bör pensionsspararna vara beredda på svängningar. Dels att vi haft stora uppgångar och dels att det finns osäkerhet kring konjunkturen och läget i Mellanöstern. Det är svårt tajma marknaden och det är därför viktigt att tänka långsiktigt för sitt pensionssparande och se till att man har rätt risknivå i sitt sparande utifrån placeringshorisont. Ju längre sparhorisont du har desto mer risk kan du ta eftersom ditt sparande inte blir lika känsligt för tillfälliga marknadsnedgångar och pengarna har bättre möjlighet att växa. När man närmar sig pension och utbetalning är det viktigt att balansera risken i sitt sparande för att undvika stora svängningar för sparkapitalet, säger Emma Persson.

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076 -109 27 30
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50                     

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar
 

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden