Hållbarhet & forskning

LF Norrbottens hållbarhetsarbete

Är hållbarhet ett modeord? Samhällsengagemang en floskel? Nej, inte för oss.
LF Norrbotten har varit en del av samhället sedan 1848. När vi startade var vi väldigt lokala. Idag jobbar vi lokalt men tänker globalt, för vi vet att allt hänger ihop. Från fadderbarnet Khnhev Nhem i Kambodja till vattenvarnare. Från sponsringen av ett knattelag till vår konstskatt som är tillgänglig för alla. Från förskoleknoddarnas reflexvästar till energisnåla skrivare på kontoren.

Allt vi gör, gör vi med ambitionen om att göra gott. För Norrbotten och för vår omvärld.


Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Miljöarbete

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. 

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i rapportarkivet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället och är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.

Mångfald och jämställdhet

Vi finns lokalt och nära våra kunder. Vi gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag och därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation.