Kostnaderna för översvämningar slår alla rekord

Under året och till och med oktober har Länsförsäkringar registrerat ungefär 25 000 naturskador till en sammanlagd kostnad på ungefär en miljard kronor vilket är den högsta siffran på tio år. Översvämningsskadorna dominerar och de beräknas kosta drygt 600 miljoner för 2021.

Översvämmat hus
Foto: simple.scandinav.se/Birger Lallo

Översvämningsskadorna innehåller enbart egendomsskadorna, exempelvis de skador som ersätts via en fastighets- eller villahemförsäkring. Skador på fordon som drabbats av översvämning finns däremot inte med.

– Kostnaden för skador av översvämning har aldrig varit så höga sedan Länsförsäkringar började registrera skador på detta sätt 1995. Försäkringen omfattar en rad naturskadehändelser och är ett viktigt skydd i försäkringarna. Statistiken varierar stort mellan åren men sammantaget är det skador på grund av översvämningar, så kallade vinterskador och stormskador som är topp tre när det gäller kostnader, säger Susanne Fagerberg, försäkringsjurist på Länsförsäkringar.

Efter de kraftiga skyfallen i Gävleborg under andra halvan av augusti i år uppskattas skadekostnaden enbart för Länsförsäkringars mer än 2 300 drabbade kunder till mellan 400 och 500 miljoner kronor.

– Med all den erfarenhet vi har om följderna av olika naturskadehändelser är vi angelägna om att nå ut med information om hur man kan minska risken för onödiga skador när ovädren drar fram. Det handlar både om att planera långsiktigt och att veta vad man kan göra akut själv för att minska skadans omfattning redan innan ett oväder drar in eller när en skada har inträffat, säger Susanne Fagerberg.

– När vi tittar historiskt på utvecklingen av våra naturskador ser vi ännu ett tecken på att klimatförändringarna verkligen är reella och något vi tvingas ta hänsyn till i samhället. Det gäller alltifrån vardagsrisker till stadsplanering och infrastruktur. Händelser som tidigare föreföll osannolika är inte längre det, säger Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Fem tips för att minska skadorna vid översvämning

1. Se över källaren

Det blir lätt översvämning i källare, ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.

2. Ha koll på tak och rännor

Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. Kontrollera även taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.

3. Kolla upp dina golvbrunnar

Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler så se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.

4. Marken runt huset

Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.

5. Parkera bilen smart

Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

Läs mer 

Bilaga - tabell med antal skador samt skadekostnad från 1995-oktober 2021
 

Länk till Länsförsäkringars pressrum 

Länk till Länsförsäkringar på Twitter 

För ytterligare information kontakta:

Susanne Fagerberg, försäkringsjurist på Länsförsäkringar, 070-60 95 689
Martin Hedberg, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, 076 - 719 65 99
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08 – 588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden