60 procent av alla viltolyckor sker i oktober till februari

Under årets mörkare månader inträffar ungefär 60 procent av alla viltolyckor i Jämtlands län. Från september till oktober i år ökade viltolyckorna hela 85 procent.  

Måns Zakrisson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Jämtland
Foto: Länsförsäkringar Jämtland

Det är ett mycket stort hopp i statistiken från september till oktober. I år är ökningen ovanligt stor men mönstret stämmer överens med tidigare år.
–  Jag tycker man ska tänka till lite extra under den här mörkare perioden och köra lugnare. Det är svårt att se en gångtrafikant i stadsmiljö under de här månaderna. På landsväg går det betydligt fortare och varken rådjur eller älgar har särskilt ofta reflexer, säger Måns Zakrisson skadeförebyggare på Länsförsäkringar Jämtland.

Statistik för helår och oktober till februari nedan

Mörker, dimma, sämre väglag och att våra pendlingstider delvis sammanfaller med solens upp och nedgång är en del av förklaringen. En krock med rådjur är vanligast i både Sverige och Jämtlands län men antalet viltolyckor med älg är betydligt högre här jämfört med riksgenomsnittet. Ungefär 25 – 30 procent av alla viltolyckor i länet sker med älg.
–  Ju större djur desto värre skador. Att krocka med en älg kan vara riktigt otäckt för den som drabbas och leda till allvarliga skador på både person och bil, säger Måns Zakrisson men tillägger att allvarliga personskador tack och lov är ovanliga.

Olyckor med ren är också relativt vanligt i Jämtlands län men räknas inte in i viltstatistiken. Ren räknas som tamdjur. Olyckor med ren följer inte riktigt samma mönster som för vilt. Först i november till december sker den största ökningen av olyckor med ren.

Förutom sunt förnuft är det för bilägaren viktigt med en helförsäkring. En reparation efter en viltolycka kan bli dyr. De flesta försäkringsbolag har också ett valbart tillägg för olyckor med djur som gör att man slipper självrisken och får viss ersättning för hyrbil.
– Det tycker jag absolut man ska fundera på speciellt om man pendlar längre sträckor och är i behov av bilen i sin vardag, säger Måns Zakrisson.

Tre tips för att undvika viltolyckor

  • Anpassa farten efter väglag och sikt
  • Var särskilt uppmärksam vid skymning fram till gryningen
  • Håll uppsikt i svackor där vilt snabbt kan dyka upp

Så gör du om råkar ut för en viltolycka

  • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln
  • Ta hand om skadade personer
  • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112
  • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis från din GPS

Antal viltolyckor per viltslag i Jämtlands län 2020

Viltslag Jan-feb samt okt – dec 2020 Andel olyckor av helåret Antal olyckor helår
Rådjur 614 58 % 1042
Älgar 217 59 % 363
Övriga djur * 14 66 % 21
Summa vilt 1033 62 % 1427
Ren** 228 69 % 328

Antal viltolyckor per viltslag i Jämtlands län 2019

Viltslag Jan-feb samt okt – dec 2019 Andel olyckor av helåret Antal olyckor helår
Rådjur 656 60 % 1088
Älgar 350 66 % 530
Övriga djur* 25 62 % 42
Summa vilt 1033 62 % 1660
Ren** 160 71 % 234

Källa: Nationella viltolycksrådet www.viltolycka.se
*Rådjur och älg är helt dominerande i viltolycksstatistiken för Jämtlands län men ett fåtal olyckor med främst kronhjort registreras också varje år.
**Eftersom ren klassas som ett tamdjur ingår den inte i viltolycksstatistiken

Har du frågor? Kontakta gärna:
Måns Zakrisson, Skadeförebyggare på Länsförsäkringar Jämtland
mans.zakrisson@lfz.se
063 – 19 34 53

Fakta Länsförsäkringar Jämtlands engagemang i länet
Länsförsäkringar Jämtlands engagemang i länet utgår till stor del från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Att bekämpa klimatförändringarna är mål nummer 13 och att förebygga skador är en stor del av vårt klimatarbete. En skada på till exempel en bil innebär alltid en belastning för både individen och miljön.

Dokument & länkar

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Med de andra länsbolagen äger vi Länsförsäkringar AB och delar kända varumärken som Agria, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans hjälper vi våra kunder med allt inom bank, försäkring och pension.

Se alla pressmeddelanden