Spara för ekonomisk trygghet i olika faser av livet

En tvättmaskin eller bil som slutar fungera eller att du plötsligt står utan jobb. Oavsett situation kan känslan av ekonomisk säkerhet trygghet ge dig god sömn men framförallt hjälpa dig när olyckan väl är framme.

Worod Sayeler

-Hur man ska tänka och vad man har möjlighet till varierar ganska mycket över tid. Men jag vill gärna sprida budskapet om att börja spara så tidigt som möjligt men anpassa det utifrån behov och möjligheter, säger Worod Sayeler, privatrådgivare på Länsförsäkringar Östgöta och delar några av sina tips om hur man bör tänka i olika skeden av livet.

Hur ska man beräkna sin buffert – hur mycket pengar behöver man och hur ska du spara i olika skeden av livet? – Se Worod Sayelers tips här:

Äger du din bostad? I så fall är du ansvarig för underhåll och reparation, medan den som bor i hyresrätt endast står för reparationer på sina egna ägodelar. Därför bör du som bor i hus eller bostadsrätt ha en större buffert för oväntade kostnader än en person som bor i hyresrätt.

Om du har bolån och ränteläget är relativt lågt (som i dagsläget), kan det vara ett bra tillfälle att ändå sätta undan lite mer än du måste varje månad och på så vis bygga på buffertsparandet samt veta att du klarar av ett högre ränteläge när räntan väl höjs.

Äger du ett fordon? Är ditt fordon helförsäkrat? Trafikförsäkring är ett krav men täcker bara skador som du orsakat på en annan trafikant, inte de skador som uppstår på ditt eget fordon. Halvförsäkring och helförsäkring täcker i olika grad skador som uppstår vid en olycka men det täcker inte förslitningsskador eller om något behöver bytas. Ibland är även självrisken betydande, vilket kan behöva täckas med en buffert.

Har du barn? Förutom mat, kläder och fritidsaktiviteter så bör bufferten täcka en situation där du är sjukskriven eller arbetslös under en period utan att behöva flytta ifrån hemmet eller behöva ta lån för att klara vardagsutgifterna.

Hur ser din arbetssituation ut? Skulle det vara lätt att få ett nytt jobb om du blev arbetslös? Har du inkomstförsäkring och är du medlem i en a-kassa? Beroende på hur trygg din inkomst är och hur din försäkringssituation ser ut, kan du behöva en större eller mindre buffert.

Så här ska du tänka kring ditt sparande i olika åldrar:

20–30 år – prioritera buffert före pensionen

 • I den här åldern kan det vara svårt att spara, men försök börja tänka på det så snart du börjar få en stadig inkomst. Tumregeln som lyder att spara 10 procent av lönen kan kännas svår, men ha det som en målsättning.
 • Bufferten är grunden i en trygg privatekonomi, så prioritera den. Hur stor den bör vara kan variera beroende på din boende- och arbetssituation, men sikta på riktmärket två månadslöner före skatt.
 • Om du vill äga ditt boende, försök ta reda på hur stor kontantinsats som krävs och gör en plan för hur du ska nå dit. Det kan krävas hårda prioriteringar under en period, men det kommer det att vara värt.
 • Vänta med pensionssparandet, eller lägg åtminstone inte fokus på det. Om du har en stadig inkomst kan du dock tänka på att ju tidigare du börjar, desto bättre är det. Hellre några hundralappar än ingenting alls. Du har tiden på din sida.

30–45 år – de svåra sparåren

 • I den här livsfasen kan det vara stora utgifter och svårt att spara. Om det blir svårt att spara under en period, deppa inte ihop. Se dock till att du har din buffert på plats.
 • Nu är det bra om du har kommit igång med ditt pensionssparande, förslagsvis på ett investeringssparkonto med aktiefonder.
 • Arbeta inte deltid om det går att undvika, åtminstone inte under någon längre period. Om du lever med en partner - ju mer jämställt ni kan leva, desto bättre förutsättningar har ni båda att spara.
 • Prata pengar med din partner. Gå till exempel igenom era möjligheter att spara till ett eget frihetskapital så att det finns handlingsutrymme på individnivå. Det kan handla om att ni betalar hushållsutgifter i förhållande till hur mycket ni tjänar om ni har olika höga inkomster.
 • Om du har barn och har möjlighet, starta ett barnsparande. Även här gör även små belopp stor skillnad. En kapitalförsäkring i ditt eget namn med barnet som förmånstagare ger dig större handlingsfrihet.

45–60 år – pensionen allt viktigare

 • Nu har du förhoppningsvis redan både ett ganska stort pensionskapital och bättre möjlighet att spara. Mot slutet av det här spannet kan man börja fundera på risknivån i sitt pensionssparande, men tänk på att pensionen ska tas ut under många år så sänk inte risken för mycket.
 • Gör en prognos för ditt pensionssparande på minpension.se och fundera över hur om du måste spara mer privat till pensionen. Det beror till viss del på vilket liv du vill leva som pensionär.
 • I den här åldern kan det vara läge att fundera över boendesituationen, särskilt om barnen har flyttat ut. Att gå ner i boendestorlek kan också ge pengar över som kan användas till annat.
 • Glöm inte att fundera över om pengarna räcker till det du eller ni vill göra på fritiden. Planera gärna för resor eller upplevelser i god tid, så att ni har möjlighet att spara till dem.

I bilagan ”så ser olika grupper på sin ekonomiska situation” kan du ta del av resultatet i vår undersökning.   

Dokument & länkar

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som erbjuder privatpersoner och företag en helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa trygghet och möjligheter i Östergötland. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag.

Se alla pressmeddelanden