Brandöva hemma och rädda liv

Många har genomfört brandövningar på företaget där man arbetar, men att genomföra brandövningar i hemmet är inte lika vanligt. Trots att de allra flesta bränder där människor skadas sker i hemmen är det få av oss som gör slag i saken och brandövar med våra nära och kära. Nu kan du vara med och ändra på det. Brandöva med oss i Sveriges största brandövning.

brandovahemma

– Sveriges största brandövning fokuserar på din och familjens brandsäkerhet, säger Mårten Johansson, Chef Skador Företag på Länsförsäkringar Södermanland. På företagen sker brandövningar löpande, men få familjer har pratat om och övat på vad de ska göra om det börjar brinna hemma. Därför berättar vi hur du och din familj kan brandöva, förebygga bränder och även släcka enklare bränder i hemmet.

Brandöva med barnen och bestäm samlingsplats

Fokus är att få barnfamiljer att brandöva med barnen. Gör gärna övningen till en rolig lek för alla familjemedlemmar.

– Att ha gått med barnen till den plats där alla ska samlas kan innebära skillnaden mellan liv och död, fortsätter Mårten Johansson. Det har hänt att vuxna har rusat tillbaka in i brinnande hus för att söka efter sina barn och själva omkommit. Berätta för dina barn att de ska ropa på hjälp, inte gömma sig. Yngre barns instinkt är nämligen att gömma sig när de blir rädda.

Råd hur du brandövar steg för steg 

För att göra det enkelt att genomföra en brandövning i hemmet finns en lista hur man gör steg för steg på den särskilt framtagna sajten sverigesstorstabrandovning.se. Där finns också förebyggande råd och fakta om bränder.

Förutom att brandöva bör vi utrusta våra hem med godkända brandsläckare och CE-märkta brandvarnare i närheten av kök och i våra sovrum.

– Du bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan och gärna placera den i eller i närheten av sovrum, säger Mårten Johansson. Du bör också placera brandvarnare i köket där flest bränder startar. Att dessutom ha en 6 kilos pulversläckare och brandfiltar tillgängliga på varje våningsplan kan göra stor skillnad om det börjar brinna.

Fem enkla råd om brandvarnare
•    Montera brandvarnaren i taket.
•    Placera den minst en halv meter från närmaste vägg.
•    Testa brandvarnaren regelbundet, helst varje månad.
•    Byt batteri varje år, varför inte den 1 december som är brandvarnarens dag. 
•    Köp brandvarnare som är godkända och uppfyller svensk standard SIS EN 14604.

Sveriges största brandövning - Förebygg bränder - Länsförsäkringar (lansforsakringar.se)

Brandkollen - en checklista för ett brandsäkert hem - Länsförsäkringar (lansforsakringar.se)

För mer information kontakta:
Mårten Johansson, Chef Skador Företag på Länsförsäkringar Södermanland, 
telefon: +46 73-961 36 81, e-post: marten.johansson@lfs.se    

Ylva Klingvall, Kommunikationschef på Länsförsäkringar Södermanland,
telefon: +46 708 31 08 65, e-post: ylva.klingvall@lfs.se

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar Södermanland är ett kundägt, lokalt och självständigt bolag. Vi ger sörmlänningar en trygg och säker vardag och möjlighet till utveckling genom vår nära service och vårt breda erbjudande inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och pension. Vi ägs av våra kunder och vi agerar alltid med våra ägares bästa för ögonen. Genom vårt engagemang i samhället bidrar vi till ett hållbart liv för alla sörmlänningar. Vi ingår i Länsförsäkringsgruppen som består av 23 lokala länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för alla sörmlänningar, för all tid.

Se alla pressmeddelanden