Kunder berättar

Östenssons: Vurmen för det lokala gäller inte bara på producentsidan.

Vurmen för det lokala gäller inte bara på producentsidan, utan även andra leverantörer. Allt från elektriker till försäkringsbolag, i vårt fall Länsförsäkringar Östgöta, har en lokal förankring. På transportsidan är vi idag helt fossilfria i våra egna transporter – alla lastbilar drivs med biodiesel. Och så gott som hela vår elförbrukning kommer från två vindkraftverk ute på Östgötaslätten som vi leasar.

Östenssons: Vinnande engagemang

Ilema miljöanalys: Det är livsviktigt för oss att attrahera och behålla rätt medarbetare.

Vi lägger mycket energi på att erbjuda både friskvård och trygghetslösningar som förmåner för våra anställda. Till exempel erbjuder vi alla en pensions- och försäkringsgenomgång med våra kontakter på Länsförsäkringar Östgöta en gång om året. Då får man möjlighet att diskutera de bitarna här på arbetstid, vilket många uppskattar.

Ilema miljöanalys: "Det finns inga genvägar till hållbar framgång"


Johan Skullman: De företag jag samarbetar med har en långsiktig strategi, som stämmer överens med hur jag vill förvalta mitt liv och det jag vill förmedla till mina egna barn.

Johan berättar att det hållbara förhållningssättet är något som i hög grad präglar hans liv. Allt som är kopplat till människan går att härleda till någon form av produktion, vilket alltid innebär en belastning på omgivningen. Först när man har den insikten, då kan man jobba mer seriöst med hållbarhet.

Hållbara naturupplevelser med Johan Skullman

Zenterio: Länsförsäkringar Östgötas lokala närvaro och stora engagemang är oerhört viktigt för oss.

Samtidigt som vi erbjuder våra anställda bra trygghetslösningar för både individen och hela familjen, avlastar Länsförsäkringar mig och oss andra på Zenterio. Den personliga rådgivningen på arbetsplatsen är mycket uppskattad på Zenterio.

Zenterio: Trygghet i tillväxt