ISK – Investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto, ISK, är ett enkelt och klokt sätt att spara på. Om du redan är kund kan du enkelt öppna ett konto på Mina sidor.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Enkelt och förmånligt sparande med flexibilitet

På ett investeringssparkonto, ISK, kan du samla ditt sparande i fonder, aktier och andra typer av värdepapper.

Ett ISK-konto gör ditt sparande smidigt och tryggt. Du kan månadsspara eller göra engångsinsättningar och du kan flytta dina pengar mellan olika sparformer i din ISK utan att det får några skattekonsekvenser. Det är ett klokt sätt att spara på, som passar för alla. 

Om du redan är kund hos oss kan du öppna ett ISK-konto direkt när du loggat in på Mina sidor.

Bli bankkund

Snabbfakta om ISK

  • Du kan månadsspara eller göra engångsinsättningar.
  • När du månadssparar gör du en sparplan, så placeras pengarna direkt i de fonder du vill.
  • Du kan spara i fonder, aktier eller andra värdepapper. 
  • Du kan flytta dina pengar mellan olika sparformer i din ISK utan att det får några skattekonsekvenser.
  • Enskilda uttag, försäljningar och fondbyten deklareras inte. 
  • Vi rapporterar schablonintäkten till Skatteverket varje år.
  • När du tar ut pengarna är det kostnadsfritt och de är redan skattade.
  • ISK passar för alla åldrar.
  • ISK passar mycket bra för exempelvis pensionssparande.

Enkelt när du ska deklarera

Du kan köpa, sälja och byta hur ofta du vill och slipper deklarera och beskatta enskilda vinster, istället betalar du skatt på en schablonintäkt som räknas ut på ditt sparande varje år.

Schablonintäkten beräknas utifrån värdet på dina tillgångar och insättningar som du gör under året (kapitalunderlag), som sedan multipliceras med statslåneräntan plus 1 % procent. Som lägst kan schablonintäkten vara 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Vi sköter skatteuträkningen åt dig, men du kan också göra en egen kontroll.

Så här gör du en egen kontroll

Vilka investeringar är tillåtna på ditt ISK?

Tillåtna instrument för handel inom ISK 

Insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver beloppet om 950 000 kronor kan insättare få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Avgifter ISK

Vid aktiehandel är courtageavgiften lika som för aktiehandelstjänsten (0,05 %, minst 20 kr) och vid fondsparande är förvaltningsavgiften lika som för direktsparande i fonder.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna