Utökat reseskydd

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd är en tilläggsförsäkring som ingår med automatik om du har en hem-, villahem- eller hem- och bostadsrättsförsäkring hos oss. 

Försäkringen gäller i hela världen och innehåller följande:

 • Avbeställningsskydd
  Om du på grund av akut sjukdom måste avboka resan. Högsta ersättning är 45 000 kronor per person och totalt högst 75 000 kronor.
 • Ersättningsresa
  Om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar. Högsta ersättning är 45 000 per person och totalt högst 75 000 kronor.
 • Försening
  Om du inte kommer fram i tid – högsta ersättning är 3 000 kronor per person. Om ditt bagage inte kommer fram i tid till resmålet på utresan – högsta ersättning är 2 000 kronor per väska och totalt högst 10 000 kronor.
 • Resestartskydd
  Om du påbörjat din resa till eller från Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer för sent och missar avgången.  En sådan händelse är exempelvis ett hastigt uppkommet oväder eller en trafikolycka. Du får som högst 15 000 kronor i ersättning för att ansluta dig till resan.
 • Outnyttjad aktivitet
  Om du blir sjuk eller skadar dig och inte kan delta vid en betald fysisk aktivitet under resan. Högsta ersättning är 10 000 kronor per person.

Att tänka på

Om du har en allvarlig eller livshotande sjukdom finns det saker du bör tänka på innan du åker på en utlandsresa. Reseskyddet i hemförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan.

Läs mer om Medicinsk förhandsbedömning