Exkluderings- och omställningskriterier

Länsförsäkringar AB tillämpar hållbarhetsrelaterade exkluderings- och omställningskriterier vid direktinvesteringar i förvaltningen av egna portföljer och fonder.

Kriterierna ses över och uppdateras regelbundet, typiskt sett kvartalsvis. Gällande kriterier resulterar i en lista över bolag och stater som exkluderas från vårt investeringsuniversum samt i en lista över enskilda energibolag som bedöms vara i omställning och därmed bibehålls i universum.

Aktuella exkluderingskriterier och exkluderade bolag samt stater

De hållbarhetsrelaterade exkluderingskriterierna tillämpas av Länsförsäkringar AB vid direktinvesteringar. Kriterierna täcker både bolag med allvarliga överträdelser av hållbarhetsrelaterade normer samt bolag som är involverade i viss typ av produkter eller sektorer. Stater som sammantaget inte anses uppfylla grundläggande kriterier för mänskliga rättigheter, demokrati och korruption samt bedöms vara icke samarbetsvilliga på skatteområdet exkluderas också.

Kriterier och exkluderade bolag (apr 2020)

Criteria and list of excluded companies (apr 2020)

Aktuella omställningskriterier och lista över bolag som möter dessa

Länsförsäkringar AB avser bidra till samhällsomställningen och Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader. Som komplement till exkluderingskriterier har vi beslutat att vid direktinvesteringar införa kriterier för att stödja bolag som gör åtaganden mot Parisavtalet och påbörjat omställningen av sin verksamhet, exempelvis genom skifte från fossil energi till förnyelsebar energi. Se beskrivning av omställningskriterierna och lista över de bolag vi i nuläget anser vara i omställning.

Kriterier och bolag i omställning (apr 2020)

Criteria and list of transition companies (apr 2020)

Exkluderingsprocess

Processen för att sammanställa och uppdatera Länsförsäkringar ABs exkluderingskriterier, listan med bolag och stater som exkluderas likväl som listan med bolag som anses vara i omställning finns beskriven i nedan länkat dokument.

Länsförsäkringar AB process of exclusion

Excluded companies from index