Östgötapriset 2020

Det här är Östgötapriset

175 000 kronor för ett tryggare Östergötland

Jobbar du, din förening eller din organisation för ökad trygghet i Östergötland? Med Östgötapriset vill vi hylla och stötta verksamheter som skapar sociala, miljömässiga eller ekonomiska värden genom exempelvis:

 • Möjliggöra för fler att delta och inkluderas utifrån sina förutsättningar
 • Förebygga skador, olyckor och dålig hälsa
 • Bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle
 • Arbeta med att bekämpa klimatförändringar

Priset kan delas ut till individer, företag, föreningar eller organisationer. De verksamheter som prisas ska tydligt bidra till människors ökade trygghet i Östergötland genom ett engagemang som är utöver det vanliga.


Så här går det till

Från nominering till prisutdelning

 • Sista dag att nominera till Östgötapriset är 29 februari. Därefter går en nomineringskommitté igenom alla bidrag. Svaren som lämnas i nomineringarna ligger till grund för kommitténs och juryns bedömningar.
 • Bidrag som väljs ut av nomineringskommittén presenteras i maj.
 • En jury bestående av kunder och anställda från Länsförsäkringar Östgöta utser vinnaren.
 • Vinnaren offentliggörs i juni.
 • Juryns och nomineringskommitténs beslut går inte att överklaga.
 • Prissumman kan delas mellan flera pristagare enligt juryns beslut.
 • Länsförsäkringar Östgöta förbehåller sig rätten att sprida information om pristagare och nominerade i sina marknadsföringskanaler, till exempel webbplats och sociala medier.

Frågor?

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig på ostgotapriset@lfostgota.se.

Nominera nu!

De personuppgifter du fyller i används bara för att kunna administrera Östgötapriset.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter


Möt tidigare års vinnare

– Vi vill öka kunskapen om landsbygden, skogen och allemansrätten samtidigt som vi lär ut svenska sociala koder och normer.

Med bas i Mjölby har detta naturnära integrationsprojekt nått över 1000 ungdomar i regionen. Ny på landet erbjuder lägerverksamhet och förenar utbildningar om skog och natur med konkret hjälp in i det östgötska samhället.

Vinnare och nominerade från 2019

– Vi ordnar öppna träningar i futsal och fotboll där alla tjejer är välkomna, oavsett idrottserfarenhet eller förmåga att betala medlemsavgifter.

Bollihop är ett samarbetsprojekt mellan KFUM Linköping och BK Tinnis som syftar till att alla ska ha samma möjligheter till fritidsaktiviteter, oberoende av kön, bakgrund, socioekonomisk situation eller bostadsort.

Vinnare och nominerade från 2018

– Vi vill utmana det tabu som fortfarande finns kring sexuella övergrepp, och få bort den skuldbeläggning som offer för övergrepp ofta får utstå.

Novahuset är en ideell förening som ger stöd och rådgivning till personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp, och deras anhöriga.

Vinnare och nominerade från 2017

– Vi vill bidra till att stärka unga tjejer och förebygga hedersvåld, könsstympning, våldtäkt och psykisk ohälsa.

Genom socialt entreprenörskap arbetar Sibship för att bidra till positiv samhällsförändring inom en rad olika områden. Ett av dessa områden handlar om unga tjejer och rätten till sin egen kropp.

Vinnare och nominerade från 2016