Succé för Bekväma fonderna 2019 – högre avkastning än storbankerna i samtliga kategorier

När vi summerar 2019 kan vi med stolthet konstatera att samtliga fem Bekväma fonder har levererat högre avkastning än storbankernas motsvarande fondalternativ.

– Bekväma fonderna har en bättre riskspridning globalt än våra konkurrenters motsvarande fonder och det innebär att vi har kunnat leverera en högre avkastning till våra fondsparare utan att för den sakens skull behöva ta en högre risk, säger Martin Axell, som tillsammans med Sebastian Hallenius är ansvarig förvaltare för de Bekväma fonderna.

Länsförsäkringars Bekväma fonder är populära hos våra kunder. Under föregående år var nettoinflödet hela två miljarder och fonderna passerade tolv miljarder i förvaltat kapital under de allra första dagarna på det nya året.

– Ytterligare en faktor som spelat in är att vi har varit snabba i vändningarna när det kommer till att förändra fondernas fördelning mellan aktier och räntor utifrån hur marknaden har utvecklats under året, säger Martin.

Det innebär att gamla som nya fondsparare i Bekväma fonderna, oavsett vilken risknivå de valt för sitt sparande, har gjort ett riktigt bra fondval. Som tabellen nedan visar så ligger Bekväma fondernas avkastning under 2019 i topp relativt storbankernas motsvarande fonder i samtliga fem riskkategorier.

Klicka här för att se tabellen i större format

– Vad gäller ränteinvesteringarna har vi föredragit globala företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer, som avkastat nio respektive arton procent under föregående år. Detta ska jämföras med en avkastning på cirka en procent om man istället har legat investerad i svenska obligationer. Vad gäller aktieinvesteringarna har vi haft en övervikt mot småbolag, både i Europa och i Sverige. Detta har resulterat en högre avkastning på fyra respektive elva procent om man jämför med stora bolag, avslutar Martin.

Vill du lära dig mer om Länsförsäkringars Bekväma fonder - klicka här

Se alla nyheter