En femtedel av alla bränder startar med lek – lär barn om brand och eld

Kunskapen hos barn om vad de ska göra om det skulle börja brinna är ofta låg, vilket kan skapa rädsla och få ödesdigra konsekvenser. Samtidigt står barns lek för upp till 20 % av alla brandtillbud varje år. För att utbilda och förbereda familjer för hur de ska agera om det börjar brinna i hemmet har Länsförsäkringar tagit initiativ till ”Sveriges största brandövning” där alla barnfamiljer uppmuntras till och får stöd i att genomföra en brandövning.

Barn 1200x630px
Foto: Fotograf Crelle

En undersökning gjord av Länsförsäkringar visar att 80 % aldrig har funderat över, eller pratat med sina barn om, vad de ska göra om det börjar brinna i hemmet. Små barns instinkt vid brand är ofta att gömma sig, vilket i ett rökfyllt hus eller lägenhet kan bli ödesdigert. Därför är det viktigt att prata med barnen.

För att förbereda barn på vad de ska göra om det brinner bör man till exempel berätta att de ska ropa på hjälp och försöka ta sig ut ur bostaden där man tillsammans har valt en gemensam samlingsplats. Nästa steg är att faktiskt öva.

– Att göra en brandövning med familjen där man går igenom bästa sätten att ta sig ut, återsamlingsplats och släckutrustning kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det tar inte lång tid och övandet kan med fördel iscensättas som en rolig, men livsviktig, lek för alla familjemedlemmar, säger Tomas Ekman, brandskadespecialist hos Länsförsäkringar Västerbotten.

Länsförsäkringar har tagit fram en checklista som gör det enkelt att skapa en beredskap hemma, i fall branden skulle vara framme. Att bestämma var man ska ses om man behöver utrymma hemmet är också en mycket viktigt detalj.

– Utan en gemensam samlingsplats händer det att vuxna beger sig tillbaka in i det brinnande huset i tron att någon finns kvar när alla i själva verket är i säkerhet, en del tragiska dödsfall har hänt precis så, fortsätter Tomas.

Vidare bör man prata med barn så att de lär sig risker och faror med eld och vad de ska göra om det börjar brinna. Många bränder börjar på grund av barns lek med eld och därför bör de lära sig att hantera eld med försiktighet.

– Barns nyfikenhet och lek med eld står för upp till 20 % av alla brandtillbud varje år.  Berätta för barnen om riskerna med att leka med tändstickor och låt dem vara med och tända och släcka levande ljus. Förklara hur de ska göra om de upptäcker att det brinner, hur brandvarnaren låter och är barnen inte för små så se till att de även vet hur de ska använda brandfilt och brandsläckare, säger Tomas.

Brandöva hemma och skapa rätt förutsättningar för hur man ska agera vid brand

Det var med vetskapen om den dåliga brandberedskapen i svenska hem som idén Sveriges största brandövning väcktes och för andra året i rad genomför de 23 länsförsäkringsbolagen – från norr till söder – aktiviteter för att få de svenska hemmen att brandöva.

Brandövningen sker sista veckan i november

Kampanjen Sveriges största brandövning genomförs 26 november till den 2 december.

Råd och Steg-för-steg-lista på sajten

För att göra det enkelt att genomföra en brandövning i hemmen finns en steg-för-steg-lista på den särskilt framtagna sajten sverigesstorstabrandovning.se. Den kan finnas till hands i exempelvis mobilen under tiden som övningen genomförs. På sajten finns också många förebyggande råd, tips och fakta om bränder.

Minska dödsfallen

Hundra personer dör årligen i bränder. Drygt 80 av dessa dör i sina hem enligt statistik från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det ska vi ändra på, tillsammans.

 

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Ekman, brandskadespecialist Länsförsäkringar Västerbotten, 070-670 91 40

Martin Svensson, lokal projektledare Sveriges största brandövning och kommunikatör Länsförsäkringar Västerbotten, 070-554 91 39

Närhet skapar trygghet. Länsförsäkringar Västerbotten är ett lokalt och kundägt bolag med Västerbotten som enda marknad. Vår filosofi är enkel – vi ägs av våra kunder och vi vill finnas nära dem och förstå deras behov. Vi erbjuder ekonomisk service med tjänster kring bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett och samma tak. Våra kontor finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele, vi har drygt 140 000 kunder och över 200 medarbetare. Tillsammans med våra kollegor i de övriga 22 länsförsäkringsbolagen bildar vi en rikstäckande bolagsgrupp med ett av Sveriges starkaste varumärken.

Se alla pressmeddelanden