Flytta din Nya Världen till Nya Trad och öka tryggheten inför pensionen

Du som har ett pensionssparande i Nya Världen kan nu flytta ditt sparande till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad.

I Nya Trad blir värdeutvecklingen jämnare och avgifterna lägre.

Så här påverkas ditt sparande om du flyttar det till Nya Trad:

  • Sparandet (försäkringskapitalet) flyttas till en ny försäkring med traditionell förvaltning, Nya Trad.
  • Där placeras det i en aktivt förvaltad mix av aktier, fastigheter, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar.
  • Risken för att värdet i sparandet ska påverkas av kortsiktiga svängningar på aktiemarknaden minskar.
  • Garantiavgiften på  0,8-1,0 procent av försäkringskapitalet tas bort och kapitalavgiften sänks.
  • Pensionsutbetalningarna blir jämnare.

Svara på erbjudandet

Du som har en försäkring i Nya Världen kommer att få ett erbjudande via post om att flytta till Nya Trad. Du kan i de flesta fall även logga in på Mina Sidor och svara på erbjudandet.

Har du några frågor, eller har du inte fått erbjudandet och är intresserad av att flytta till Nya Trad?

Kontakta oss

Mer information om möjligheten att flytta Nya Världen till Nya Trad

behandlar vi personuppgifter

Villkor och förköpsinformation Nya Trad - privata pensionsförsäkringar

Förköpsinformation Nya Trad - Privat Pension

Villkor - Privat Pension

Tilläggsvillkor Nya Trad - Privat Pension

Villkor och förköpsinformation Nya Trad - tjänstepensionsförsäkringar