Så fungerar den allmänna pensionen

Den pension du får från det allmänna pensionssystemet kallas allmän pension. Storleken på din pension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, hur det går för dina premiepensionsfonder och för Sveriges ekonomi.

Din allmänna pension betalas ut av staten. Du tjänar in den bland annat när du arbetar, studerar eller har småbarn. För premiepensionen kan du själv välja vilka fonder dina pengar ska placeras i och du kan när som helst byta till andra fonder kostnadsfritt.

Läs mer om våra PPM-fonder

Din allmänna pension består av två övergripande delar

Inkomstpension

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen.

Om Inkomstpensionen

Premiepension

2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst sätts varje år av till din premiepension.

Om Premiepensionen

Samt Garantipension

Det finns även ett grundskydd i form av garantipension för personer som haft låg eller ingen inkomst. 

Om Garantipension

Du tjänar in din allmänna pension genom att jobba

Årsinkomsten måste vara minst 42,3 procent av prisbasbeloppet per år, vilket motsvarar 18 823 kronor år 2015. Du får tillgodräkna årsinkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp, vilket är 435 750 kronor år 2015, inkomster däröver räknas inte med i den allmänna pensionen.

Inkomster från socialförsäkringssystemet är också pensionsgrundande, som exempelvis sjukersättning, arbetslöshetsersättning och föräldrapenning. När du är föräldraledig ger dessutom de fyra första åren i barnets liv extra pensionsrätter till den förälder som har lägst inkomst. Även studier och värnplikt ger en mindre pensionsrätt.

Du kan ta ut pensionen från 61 år, men beloppet minskar med 5–6 procent per år om du tar ut pensionen före 65 års ålder. Väntar du istället med att ta ut pensionen till efter 65 år ökar beloppet med 7–8 procent per år. Både sänkning och höjning av beloppet gäller sedan livet ut. När du går i pension kan du välja att ta ut hela eller del av pensionen.

För personer födda 1953 eller tidigare gäller delvis andra regler. Mer om det och mer fakta om den allmänna pensionen hittar du på Pensionsmyndighetens webbplats. 

Relaterade sidor

Vad innebär orange kuvertet?

Orange kuvertet kommer från Pensionsmyndigheten och innehåller information om din premiepension, den pension som du får från staten. 

Pensionskoll med orange kuvertet 

Pensionsmyndigheten.se

På pensionsmyndigheten.se byter du enkelt fonder direkt på webben, via mobilapp eller med blankett. 

Byt fonder i din premiepension på pensionsmyndigheten.se