Pensionsutbetalning

Det är bra att tänka över hur du vill att ditt liv som pensionär ska se ut i god tid innan du går i pension. När du räknar ut din pension ska du utgå från hela din pension: allmän pension, eget pensionssparande och tjänstepension. Dina pensionsutbetalningar påverkas dessutom av flera faktorer som bland annat pensionsålder, utbetalningstid och efterlevandeskydd.

Det finns olika villkor och regler kopplat till utbetalning av pensionen som du behöver sätta dig in i redan innan du går i pension. Du är välkommen att kontakta en av våra rådgivare om du behöver hjälp.

Hur länge vill du ta ut din pension

Ditt pensionsuttag påverkas av hur länge du önskar ta ut din pension. Se vårt exempel med Karin som är 65 år och har 300 000 kronor i sin fondförsäkring utan efterlevandeskydd.  Så här mycket får Karin ut med alternativa utbetalningstider.

Utbetalningstid Utbetalning per månad
5 år 5 071 kronor 
10 år   2 585 kronor 
20 år    1 411 kronor 
Livsvarigt* 1 121 kronor

Så här har vi räknat

Dela ditt totala försäkringskapital med antalet utbetalningsmånader för att räkna ut ditt ungefärliga månadsbelopp, d v s Totalt försäkringskapital** / Utbetalningsmånader = Ungefärligt pensionsbelopp/månad***

* Länsförsäkringars livslängdsantagande för en kvinna vid 65 års ålder är 22,3 år för fondförsäkring.

** Totalt försäkringskapital är beräknat utan hänsyn till förväntad avkastning eller avgifter

*** I en fondförsäkring kan det månatliga beloppet variera.

Alla belopp är beräknande med en utbetalningsstart vid 65 år.  

Beräkningarna gäller från och med den 1 februari 2020.

När kan man ta ut pension?

Ditt pensionsuttag påverkas också av när du vill gå i pension. Se vårt exempel med Erik som har 300 000 kronor i en fondförsäkring. Så här påverkas hans pension av när han väljer att gå i pension.

Pensionsstart Utbetalning per månad
Gå i pension vid 61 år 1 000 kronor per månad livet ut
Gå i pension vid 65år 1 281 kronor per månad livet ut
Gå i pension vid 67år 1 459 kronor per månad livet ut

Så här har vi räknat

 • Erik har en pensionsförsäkring utan ett efterlevandeskydd
 • Pensionsförsäkringen har en årlig tillväxt om 3 procent
 • Kapitalavgift om 0,60 procent av kapitalet årligen samt en fast avgift om 240 kronor per år

Under exempeltiden har det inte skett några inbetalningar till försäkringen.

Beräkningarna gäller från och med den 1 februari 2020.

Frågor och svar om pensionsutbetalningar

 • Försäkringar

  Ja, du måste ansöka om utbetalning av din allmänna pension.

  Det gör du hos Pensionsmyndigheten och de vill få in ansökan senast två månader innan första utbetalning.

  Pensionsmyndigheten.se


  Hjälpte det här svaret dig? 36 av 39 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Efterlevandeskydd fungerar olika beroende på vilken typ av pensionssparande du har. Generellt innebär det att dina pensionspengar tillfaller dina förmånstagare, det vill säga närstående när du dör. Har du inget efterlevandeskydd tillfaller dina pensionspengar andra sparare.

  Kontakta oss om du vill du veta vem eller vilka som får dina pensionspengar när du dör.


  Hjälpte det här svaret dig? 14 av 46 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det är bra att göra dina ändringar innan du går i pension, eftersom det inte är säkert att du kan göra dem efter att du börjat ta ut din pension.

  Kontakta din rådgivare om du har frågor.


  Hjälpte det här svaret dig? 12 av 24 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, det går oftast bra.

  Som kund hos oss får du ett utbetalningsbrev innan du går i pension. Där har du oftast möjlighet att göra val. Tänk på att vissa förändringar kan medföra en hälsoprövning som måste godkännas för att du ska kunna göra den ändring du vill.


  Hjälpte det här svaret dig? 33 av 59 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, det går ofta bra. Om det gäller tjänstepension kan du behöva godkännande från din arbetsgivare.


  Hjälpte det här svaret dig? 36 av 68 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, det är oftast inga problem. Kontakta din rådgivare för att få reda på vad som gäller just dig.


  Hjälpte det här svaret dig? 17 av 39 har fått hjälp av svaret