Om att spara själv till pensionen

Inkomstgapet mellan arbetsinkomst och pension blir stort för de flesta, framförallt för de som är unga idag eftersom nivån på pensionen kommer att bli lägre. Här berättar vi varför du bör spara till din pension och vad du kan behöva tänka på.

Om du vill bestämma själv när du ska sluta arbeta och ha ekonomi för det, är ett eget sparande en nödvändighet för många. Genom att spara på olika sätt till din pension sprider du risktagandet och blir mer flexibel. Ett lämpligt sparande på lång sikt är en mix av exempelvis amortering, löneväxling, direktsparande i fonder, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto.

Ibland kan det vara svårt att komma igång med ett sparande, här ger vi dig några tips på vägen. 

Kom igång med ditt sparande

Den djungel av olika sparandeformer, regler och rekommendationer kan ibland te sig förvirrande. Det är lätt att fastna på vägen till ett sparande. Det bästa sättet att komma igång med ditt sparande är att börja spara i mindre doser. Här berättar vi lite om vilka sparformer som finns och lotsar dig in i ett sparande, steg för steg. 

Steg 1: Se över hela din ekonomi

Börja med att se över hela din ekonomi. Räkna på din pension, dina lån och övrigt sparande för att kunna planera på ett bra sätt. Det är klokt att börja i god tid, runt 10-15 år innan du tänker sluta arbeta. På minpension.se kan du få en överblick och själv göra prognoser.

Steg 2: Hur mycket behöver du spara? 

Fundera på hur du vill leva efter pensioneringen och vilken ekonomi som kommer att krävas för att du ska kunna uppfylla det. Med vår pensionsprognos kan du räkna ut hur mycket du behöver spara för att få den ut den pension som du vill ha när du går i pension. 

Till Pensionsprognosen

Steg 3: Bästa pensionssparandet för dig

När du har kommit fram till hur mycket du vill ta ut i pension samt hur mycket du behöver spara för att göra det, så behöver du bestämma hur du vill spara. Det finns en uppsjö av sparandeformer men det är du, med dina villkor och dina behov, som bestämmer vad som är bästa sparande för dig. 

På vår övergripande sida för Eget pensionssparande hänvisar vi dig till de vanliga sparformerna, de tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig som vill spara privat. 

Om eget pensionssparande

Övrigt att tänka på när du sparar till din pension

Du kan påverka avkastningen av ditt sparande

Ett sparande till pensionen pågår ofta under många år, inte sällan upp till i 30–40 år och avkastningen varje år får därför stor betydelse. Lyckas du få en procentenhet högre genomsnittlig avkastning under spartiden innebär det tiotusentals kronor i slutänden. Därför är det viktigt att du ser över sparandet regelbundet, byter placering vid behov och inte betalar för höga avgifter.

Om du vill gå ner i tid inför pensionen

Önskar du trappa ner arbetstiden de sista åren är det viktigt att ta reda på hur det påverkar din pension. I vissa avtalspensioner kan utbetalningen sänkas relativt mycket om lönen sjunker de sista åren innan du slutar.

Inför din pension

Några år innan pensionsuttag bör du se över risknivån i placeringarna så att den inte är för hög. Genom att stegvis gå ur placeringar med hög risk till placeringar med lägre risk tryggar du värdet i sparandet mot eventuell brant nedgång.

Planera din pension

Inför pensionen är det bra att se över hur dina olika pensionssparanden ska betalas ut. Bra frågor att ställa sig är bland annat: Vad blir det för skatt på olika sparanden? Hur ansöker jag om utbetalning av allmän pension? Hur länge ska olika pensionsdelar betalas ut?

Om pensionsutbetalningar – planera din pension 

Tips för ditt privata pensionssparande

  • Spartiden har stor betydelse för ränta-på-ränta-effekten. Börja därför att spara så tidigt som möjligt med ett belopp du kan undvara
  • Spara på olika sätt för att sprida risken och för att bli mer flexibel
  • Amortera för att långsiktigt minska räntekostnaderna
  • Se över sparandet regelbundet, byt placering vid behov
  • Öronmärk ditt långsiktiga sparande till pensionen, även om pengarna inte är inlåsta

Relaterade sidor

Sparformer för eget pensionssparande

Frågorna kan vara många när det är dags att börja spara själv. Här hittar du hänvisningar till de vanligaste sparformerna för dig som vill pensionsspara privat. 

Eget pensionssparande 

Om Minpension.se

På Minpension.se kan du som pensionssparare få uppgifter om alla dina pensioner: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Du kan också simulera olika förutsättningar för att göra prognoser för din pension.

Minpension.se