Dödsbo

Vid ett dödsfall är det inte bara sorgen som drabbar en. Många praktiska frågor ska hanteras. Här hjälper vi dig med information kring frågor som uppstår om ekonomi och juridik.

När en person avlider uppstår ett dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som övertar alla tillgångar och skulder som den avlidne hade. Dödsboet företräds av alla dödsbodelägare gemensamt i alla ärenden. Det kan vara efterlevande maka, sambo, arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Dödsboet kan företrädas av boutredningsman eller testamentsexekutor. Du som är anhörig eller dödsbodelägare kan behöva sköta kontakterna med den avlidnes bank. Du bör då skaffa ett dödsfallsintyg (beställs hos Skatteverket) och eventuellt en fullmakt från de andra dödsbodelägarna. 

Allmän information om dödsbon & fullmakt för dödsbo

Att tänka på vid dödsfall

Vad är viktigast att börja med den första tiden efter att en närstående gått bort? Vad behöver göras och vad är viktigt att tänka på? Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. 

Till Efterlevandeguiden.se

När en person avlider ska en bouppteckning göras som bland annat visar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen skickas sedan till Skatteverket som ska granska och registrera bouppteckningen. När Skatteverket har registrerat bouppteckningen blir bouppteckningen dödsboets legitimationshandling som exempelvis ska visas upp vid ärenden hos banken. Mer information finns på Skatteverkets webbplats 

Det här sker automatiskt när vi på Länsförsäkringar får reda på dödsfallet:

- E-fakturor avslutas
- Säkerhetsdosa och bankID/mobilt bankID avslutas
- Bankkort avslutas
- Swish avslutas

Autogiro och stående överföringar
Dessa avslutas inte automatiskt utan fortsätter tills de återkallas av någon av dödsbodelägarna.

Saldo-och räntebesked
Saldo- och räntebesked per dödsdagen skickas ut av banken per automatik. Var den avlidna gift behövs behöver dock dödsboet beställa efterlevande make/makas saldo- och räntebesked från banken.

Vissa betalningar kan göras innan bouppteckningen har registrerats. Till exempel löpande kostnader som hyra och elräkningar samt begravningskostnader. Det görs genom besök på bankkontoret av den som har hand om den avlidnes ekonomi. Räkningen ska vara ställd i dödsboets eller i den avlidnes namn. 

Dödsfallsintyg
Den som kommer in på banken för att betala räkningarna behöver inte ha någon fullmakt. Banken kontrollerar att kunden har avlidit, att det rör sig om den typ av räkning som godkänns, legitimation på den som vill göra betalningen och vilken relation personen har till den avlidne till exempel genom ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket. Dödsfallsintyget med släktutredning beställs hos Skatteverket.

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket är det dags för arvskifte. Ett arvskifte är ett skriftligt avtal mellan de som ska ärva om hur ett arv ska fördelas. Det ska vara tydligt utformat så att det är klart och tydligt för banken vilka personer som ska ha vad. Du kan skriva arvskifteshandlingen själv eller anlita en annan person eller jurist. Hur tillgångarna ska fördelas ska framgå och arvskiftet ska undertecknas av alla dödsbodelägare. Är någon delägare omyndig ska han eller hon företrädas av en förmyndare eller god man. I sådana fall ska överförmyndaren skriva under arvskiftet.

När bouppteckning och arvskifte är klart, ska dödsboets bank få i uppdrag att flytta över pengar och övriga tillgångar till den eller de som ska ärva och samtidigt avsluta dödsboets konton, fonder osv.

Dokument till bankbesöket
Boka en tid med banken för avslutet. Du behöver ta med den registrerade bouppteckningen i original. Om inte alla dödsbodelägare är med på banken måste de lämna fullmakt till ombudet som är på banken. Fullmakten måste innefatta samma åtgärder som lämnas i uppdraget och vara i original. Fullmakt som har lämnats i arvsskiftet kan också användas förutsatt att den uppvisas i original. Om det finns ett testamente behöver du ta med det i original. Det kan vara bra att ha kvar ett konto för skatteåterbäring eller andra återbetalningar som kan ske.

Allmän information om dödsbon & fullmakt för dödsbo

När allt är hanterat

När dödsboet är skiftat och samtligt engagemang avslutat i dödsboet, kommer dödsboet senare att få årsbesked från banken för de konton som varit aktiva under året. Det kan upplevas som svårt att bli påmind om dödsfallet långt senare, som bank är vi dock skyldiga att göra dessa utskick. Sista utskicket görs året efter arvsskiftet är genomfört.

Dödsboets försäkringar

Läs om hur försäkringar hanteras här