Vad händer med dödsboets försäkringar?

Personförsäkringar avslutas per automatik, boende- och bilförsäkringar avslutas genom att dödsboet tar kontakt med oss. 

Personförsäkringar avslutas utan att dödsboet behöver kontakta Länsförsäkringar. Boende-, båt- och bilförsäkring tillhör fortfarande dödsboet, som behöver ta en kontakt med oss för att säga upp dessa. Ett dödsbo kan alltså äga en försäkring. Även om en person avlider, så finns ett försäkringsbehov för tex en bostadsrätt om det exempelvis skulle ske ett inbrott eller en brand. Då är det viktigt att dödsboet (den juridiska personen) har en försäkring för eventuella skador. Det gäller även för bilförsäkringar. De löper på tills bilen byter ägare, vilket i regel inte sker förrän efter boupptäckningen är klar. 

Kan man skriva över en befintlig försäkring från dödsboet till ny försäkringstagare?

Ja, men endast inom hushållet och relationen make/maka/sambo/partner. När det gäller andra dödsbodelägare, exempelvis vuxna barn som inte längre är en del av den avlidnes hushåll, så skrivs inte försäkringen över, utan en ny premieberäkning och offert ges till den som framöver kommer att ta över ägandet av eventuellt boende eller bil.

Dödsbo