Fondkonto

Köp, sälj och håll koll på dina fonder

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om fondkonto

Samla dina fonder på fondkontot

Fonder är ett bekvämt sätt att spara, du bestämmer själv placeringsinriktning, hur mycket och hur länge du vill spara. På vårt fondkonto samlar du dina fonder. Du kan enkelt köpa och sälja och hålla koll på dina fonder och få en bra överblick över dina fonder.

Det är enkelt

Tjänsten är enkel att använda och du kan köpa och sälja fonder direkt på internet från vårt breda utbud av både egna fonder och fonder från andra ledande förvaltare.

Vad är en fond?

En fond kan beskrivas som en samling värdepapper såsom aktier eller obligationer som du äger tillsammans med andra andelsägare som sparar i fonden. En ansvarig fondförvaltare jobbar sedan med placeringar i fonden och har som målsättning att fonden ska gå så bra som möjligt. I en fond sätter du in och tar ut pengar på ett enkelt sätt. När du säljer, realiserar du en vinst eller förlust. 

Med månadssparande sprider du risken

Du kan välja mellan att göra engångsinsättningar i en fond eller att spara regelbundet. Ett bra sätt att minska riskerna i fondsparande är att månadsspara. På så sätt sprider du riskerna vid börsens upp- och nedgångar. Du kan spara små eller stora belopp.

Läs mer om fonder

Fondkurser

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna