Följ våra Aktiva placeringsförslag

Våra Aktiva placeringsförslag passar dig som följer de finansiella marknaderna och tycker om att byta fonder.

De Aktiva placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av fonder ur vårt rekommenderade och utökade utbud. Våra förvaltare ser över förslagen varje månad och valen speglas utifrån vår aktuella marknadssyn. De presenteras i Investeringshjälpen varje månad och kan också följas via vårt nyhetsbrev Sparutsikter.

Kom igång med fondsparande

Börja spara i fonder
Läs senaste investeringshjälpen

Våra fem Aktiva placeringsförslag

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Sammanfattning av alla Aktiva placeringsförslag

 

Risktermometer_2013.gif

Aktiv Defensiv

 • Aktiv Defensiv kan passa dig som sparar på kort sikt och önskar mycket låg risk.
 • Portföljen består i normalfallet av 5 procent aktiefonder, 75 procent räntefonder och 20 procent absolutavkastande fonder.
 • Mer information om Aktiv Defensiv, dess aktuella fonder och månadens portföljförändringar hittar du i produktbladet och portföljanalysen.

Aktiv Stabil

 • Aktiv Stabil kan passa dig som sparar på medellång sikt och önskar låg risk.
 • Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med 25 procent aktiefonder, 60 procent räntefonder och 15 procent absolutavkastande fonder.
 • Mer information om Aktiv Stabil, dess aktuella fonder och månadens portföljförändringar hittar du i produktbladet och portföljanalysen.

Aktiv Balans

 • Aktiv Balans kan passa dig som sparar på medellång sikt och önskar medelrisk.
 • Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med ca 50 procent aktiefonder, ca 40 procent räntefonder och ca 10 procent absolutavkastande fonder.
 • Mer information om Aktiv Balans, dess aktuella fonder och månadens portföljförändringar hittar du i produktbladet och portföljanalysen.

Aktiv Tillväxt

 • Aktiv Tillväxt kan passa dig som sparar på medellång till lång sikt och önskar hög risk.
 • Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med ca 75 procent aktiefonder, ca 20 procent räntefonder och ca 5 procent absolutavkastande fonder.
 • Mer information om Aktiv Tillväxt, dess aktuella fonder och månadens portföljförändringar hittar du i produktbladet och portföljanalysen.

Aktiv Potential

 • Aktiv Potential kan passa dig som sparar på medellång till lång sikt och önskar mycket hög risk.
 • Portföljen består i normalfallet av 100 procent aktiefonder.
 • Mer information om Aktiv Potential, dess aktuella fonder och månadens portföljförändringar hittar du i produktbladet och portföljanalysen.

Utveckling Aktiva placeringsförslag

Så här börjar du spara

Är redan bankkund

Placera i ISK, fondkonto, kapitalförsäkring eller din tjänstepension. Om du vill följer du våra placeringsförslag. Logga in på Mina sidor för att se vad som passar dig.

Vill bli bankkund


Genom att bli bankkund kan du börja spara. Du får även privatkonto, bankkort, tillgång till vår mobilapp och Mina sidor.

Bli bankkund 

 

Vilket Aktivt placeringsförslag ska jag välja?

Välj det placeringsförslag som passar dig bäst utifrån hur länge du tänkt spara och din inställning till risk.

                                                                   Placeringshorisont
Risk 1-3 år 3-5 år 5-10 år +10 år
Mycket låg Defensiv Defensiv Stabil Balans
Låg Defensiv Stabil Balans Balans
Medel Stabil Stabil Balans Tillväxt
Hög Stabil Balans Tillväxt Potential
Mycket hög Balans Tillväxt Potential Potential

Omfattande urvalsprocess

I de Aktiva placeringsförslagen återfinns de fonder som anses ha de bästa förutsättningarna utifrån vår analys av konjunkturläget, aktievärdering, trenden i marknaden och förväntad avkastning i förhållande till risken. Fonderna hämtas från Länsförsäkringars rekommenderade och utökade utbud av egna och externa fonder.

Fondutbuden utvärderas löpande enligt en fastställd process med flera dimensioner och steg. De fonder som inte lever upp till våra förväntningar och krav tas bort ur fondutbudet.

Våra experter bevakar marknaden varje dag

Våra experter bevakar dagligen utvecklingen på marknaden. De ser över placeringsförslagen och justerar dem utifrån deras bedömning av vilka fonder som har jämförelsevis bäst förutsättningar till en god värdeutveckling.

Viktig information

Denna information är allmänt hållen och inte anpassad efter individuella förutsättningar. Placeringsförslagen kan användas som stöd och generell vägledning när du väljer inriktning på ditt fondsparande hos Länsförsäkringar.

Vill du ha individuell finansiell rådgivning är du välkommen att vända dig till en rådgivare på ditt länsförsäkringsbolag eller till din försäkringsförmedlare. Då justeringar i förslagen kan ske månatligen rekommenderar vi att du som väljer att placera enligt förslagen ser över ditt sparande med jämna mellanrum. De Aktiva placeringsförslagen är ingen förvaltningstjänst där bytena sker automatiskt. Minsta insättning är 100 kronor per fond i sparande som direktsparande i fonder, IPS och ISK.

Faktablad och information om förvaltningsavgift finns på respektive fonds informationssida. Eftersom våra bedömningar av aktie-, ränte- och valutamarknaderna utgår från prognoser är de inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta belopp.