Bekväma fonder

Med Bekväma fonder är det riktigt enkelt att fondspara. Det enda du behöver göra är att välja den Bekväma fond som passar dig bäst utifrån hur länge du tänkt spara och din inställning till risk.

Läs mer om fonderna i guiden nedan eller logga in och börja spara direkt.


Det här är Bekväma fonder

Med Bekväma fonder får du ett enkelt sparande med hög kvalitet. 

  • Du väljer själv vilken risknivå du är bekväm med
  • Varje fond har noggrant satts ihop för att ge så hög avkastning som möjligt

Klicka dig igenom guiden för att läsa mer om Bekväma fonder.

Fondsparande med kvalitetsstämpel

Bekväma Fonder är fondandelsfonder, vilket innebär att de placerar i andra fonder.

  • Alla fonder är kvalitetsgranskade när det gäller avkastning, hållbarhet och förvaltarorganisation.
  • Vi tar inte ut någon förvaltningsavgift för placeringar i underliggande fonder.


Bekväm fond Defensiv

Bekväm fond Defensiv är en aktivt förvaltad fondandelsfond. Fonden placerar mellan 0 procent till 22,5 procent i aktiefonder. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel av fonden som placeras i aktiefonder är 8 procent. Övriga placeringar görs i långa räntefonder, samt korta räntefonder. Bekväm fond Defensiv passar dig som vill spara på kort sikt med låg risk.

Mer information om Bekväm fond Defensiv


Bekväm fond Stabil

Bekväm fond Stabil är en aktivt förvaltad fondandelsfond. Fonden placerar mellan 15 procent och 45 procent i aktiefonder. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel av fonden som placeras i aktiefonder är 30 procent. Övriga placeringar görs i långa räntefonder, absolutavkastande fonder samt korta räntefonder. Bekväm fond Stabil passar dig som vill spara på kort till medellång sikt, med medelhög risk.

Mer information om Bekväm fond Stabil


Bekväm fond Balans

Bekväm fond Balans är en aktivt förvaltad fondandelsfond. Fonden placerar mellan 42 procent och 72 procent i aktiefonder. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel av fonden som placeras i aktiefonder är 57 procent. Övriga placeringar görs i långa räntefonder, samt korta räntefonder. Bekväm fond Balans passar dig som vill spara på kort till medellång sikt, med medelhög risk.

Mer information om Bekväm fond Balans


Bekväm fond Tillväxt

Bekväm fond Tillväxt är en aktivt förvaltad fondandelsfond. Fonden placerar mellan 64 procent och 94 procent i aktiefonder. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel av fonden som placeras i aktiefonder är 79 procent. Övriga placeringar görs i långa räntefonder och absolutavkastande fonder. Bekväm fond Tillväxt passar dig som vill spara på medellång till lång sikt, med hög risk.

Mer information om Bekväm fond Tillväxt


Bekväm fond Potential

Bekväm fond Potential är en aktivt förvaltad fondandelsfond. Fonden placerar mellan 85 procent och 115 procent i aktiefonder. Det långsiktiga riktmärket för hur stor andel av fonden som placeras i aktiefonder är 100 procent. Bekväm fond Potential passar dig som vill spara på lång sikt, med mycket hög risk.

Mer information om Bekväm fond Potential


Viktig information

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Den tidigare värdeutvecklingen och avkastningen ger inte någon säker vägledning i fråga om den framtida utvecklingen och avkastningen.

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Risker vid fondsparande