Följ våra placeringsförslag med hållbar inriktning

Våra hållbara placeringsförslag passar dig som vill ha förslag på fonder med hållbar inriktning i vårt utbud. De hållbara placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk ur vårt rekommenderade och utökade utbud. Våra förvaltare ser över förslagen varje månad och valen speglas utifrån vår aktuella marknadssyn. De presenteras i Investeringshjälpen varje månad och kan också följas via vårt nyhetsbrev Sparutsikter.

Våra fem placeringsförslag med hållbar inriktning

Varje förslag och fond har en risknivå. Färgen anger risken i respektive fond. När sparandet sprids på flera fonder minskar den totala risken.

Sammanfattning av våra Hållbara placeringsförslag

1.PNG

 • Hållbar Defensiv kan passa dig som sparar på kort sikt och önskar mycket låg risk.
 • Portföljen består i normalfallet av 5 procent aktiefonder, 75 procent räntefonder och 20 procent absolutavkastande fonder.
 • Mer information om Hållbar Defensiv, dess aktuella fonder och månadens portföljförändringar hittar du i produktbladet och portföljanalysen.
 • Hållbar Stabil kan passa dig som sparar på medellång sikt och önskar låg risk.
 • Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med 25 procent aktiefonder, 60 procent räntefonder och 15 procent absolutavkastande fonder.
 • Mer information om Hållbar Stabil, dess aktuella fonder och månadens portföljförändringar hittar du i produktbladet och portföljanalysen.
 • Hållbar Balans kan passa dig som sparar på medellång sikt och önskar medelrisk.
 • Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med ca 50 procent aktiefonder, ca 40 procent räntefonder och ca 10 procent absolutavkastande fonder.
 • Mer information om Hållbar Balans, dess aktuella fonder och månadens portföljförändringar hittar du i produktbladet och portföljanalysen.
 • Hållbar Tillväxt kan passa dig som sparar på medellång till lång sikt och önskar hög risk.
 • Portföljen består i normalfallet av en fondportfölj med ca 75 procent aktiefonder, ca 20 procent räntefonder och ca 5 procent absolutavkastande fonder.
 • Mer information om Hållbar Tillväxt, dess aktuella fonder och månadens portföljförändringar hittar du i produktbladet och portföljanalysen.
 • Hållbar Potential kan passa dig som sparar på medellång till lång sikt och önskar mycket hög risk.
 • Portföljen består i normalfallet av 100 procent aktiefonder.
 • Mer information om Hållbar Potential, dess aktuella fonder och månadens portföljförändringar hittar du i produktbladet och portföljanalysen.

Så här har de hållbarhetsinriktade placeringsförslagen gått fram till i dag

Här ser du hur respektive förslag utvecklats över tid.

Så här börjar du spara

Är du redan kund?

Placera i ISK, fondkonto, kapitalförsäkring eller din tjänstepension. Om du vill följer du våra placeringsförslag. Logga in på Mina sidor och välj det som passar just dig.

Vill du bli kund?

Genom att bli bankkund kan du börja spara. Du får även privatkonto, bankkort, tillgång till vår mobilapp och Mina sidor.

Öppna konto & bli bankkund

Flytta din tjänstepension till oss

Vilket Hållbart placeringsförslag ska jag välja?

Välj det placeringsförslag som passar dig bäst utifrån hur länge du tänkt spara och din inställning till risk.

Risk

1-3 år

3-5 år

5-10 år

+10 år

Mycket låg

Defensiv

Defensiv

Stabil

Balans

Låg

Defensiv

Stabil

Balans

Balans

Medel

Stabil

Stabil

Balans

Tillväxt

Hög

Stabil

Balans

Tillväxt

Potential

Mycket hög

Balans

Tillväxt

Potential

Potential

Omfattande urvalsprocess

I de Hållbara placeringsförslagen återfinns de hållbarhetsinriktade fonder i vårt utbud som anses ha de bästa förutsättningarna utifrån vår analys av konjunkturläget, aktievärdering, trenden i marknaden och förväntad avkastning i förhållande till risken. Fonderna hämtas från Länsförsäkringars rekommenderade och utökade utbud av egna och externa fonder.

Fondutbuden utvärderas löpande enligt en fastställd process med flera dimensioner och steg. De fonder som inte lever upp till våra förväntningar och krav tas bort ur fondutbudet.

Våra hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk är möjliga fonder i förslagen. De hållbarhetsinriktade fonderna i utbudet har tydliga strategier för att välja in bolag som avser bidra till en hållbar samhällsutveckling - med avsikt att påvisa positiv hållbarhetseffekt samt undvika bolag och sektorer som kan anses oansvarsfulla. Flera av fonderna har tydlig placeringsinriktning mot bolag som är verksamma inom exempelvis områden som förnyelsebar energi och energilagring. Fonder med låg Co2-risk är fonder med lågt klimatryck utifrån Morningstars beräkning av Co2-risk och exponering mot fossila bränslen. Som komplement kan även Länsförsäkringar Kort Ränta användas vid behov i förslagen.

Läs mer om hållbarhetsinriktade fonder här.

Fonder med låg CO2-risk

Morningstar CO2-risk är en beräkning baserad på fondernas portföljer och Sustainalytics analys av CO2-risker. Både CO2-riskvärdet och exponeringen mot fossila bränslen, avgör om fonden har låg CO2-risk enligt Morningstar. För  få låg CO2-risk måste fondens portföljs genomsnittliga CO2-riskvärde de senaste 12 månaderna vara under 10 procent och genomsnittlig exponering mot fossila bränslen under 7 procent.

Våra experter bevakar marknaden varje dag

Våra experter bevakar dagligen utvecklingen på marknaden. De ser över placeringsförslagen och justerar dem utifrån deras bedömning av vilka fonder som har jämförelsevis bäst förutsättningar till en god värdeutveckling.

Viktig information

Denna information är allmänt hållen och inte anpassad efter individuella förutsättningar. Placeringsförslagen kan användas som stöd och generell vägledning när du väljer inriktning på ditt fondsparande hos Länsförsäkringar.

Vill du ha individuell finansiell rådgivning är du välkommen att vända dig till en rådgivare på ditt länsförsäkringsbolag eller till din försäkringsförmedlare. Då justeringar i förslagen kan ske månatligen rekommenderar vi att du som väljer att placera enligt förslagen ser över ditt sparande med jämna mellanrum. De Hållbara placeringsförslagen är ingen förvaltningstjänst där bytena sker automatiskt. Minsta insättning är 100 kronor per fond i sparande som direktsparande i fonder, IPS och ISK.

Faktablad och information om förvaltningsavgift finns på respektive fonds informationssida. Eftersom våra bedömningar av aktie-, ränte- och valutamarknaderna utgår från prognoser är de inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta belopp.