Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om fonden Hållbar Företagsobligation

Marknaden för gröna obligationer och företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus växer stort, och Sverige ligger i framkant. I dagsläget finns det över 200 gröna obligatíoner att välja mellan, utgivna av ett 50-tal emittenter i svenska kronor. Trenden mot hållbarhet är mycket stark, och så även efterfrågan på hållbara obligationer, vilket är positivt för likviditeten och därmed även positivt för möjligheten att skapa aktiv avkastning i denna typ av fond.

Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation väljer ut de 50-60 obligationer som vi bedömer har högst attraktionsnivå och möjlighet att skapa avkastning. Mer än 90 procent av fonden består av antingen gröna obligationer eller av obligationer från emittenter som har fått högsta betyg i vår hållbarhetsanalys.

Risker med fondsparande

Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fakta om fonden

 
Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer. Tillgångarna ska ha en genomsnittlig duration på 0 till 6 år.
För vem passar fonden? Fonden passar för den som vill ha låg risk i sitt sparande med fokus på gröna obligationer. Den relativt låga risknivån gör fonden lämplig för att sänka risknivån i en sparportfölj.
Förvaltare Andreas Wiklund och Stefan Andersson, Länsförsäkringar Fondförvaltning
Förvaltningsavgift 0,65%
Risknivå 2 (på en sjugradig skala)
Jämförelseindex NOMXCRTR (Nasdaqs index NOMX Credit SEK Total Return Index)