Länsförsäkringar FossilSmart

Koldioxidutsläppen påverkar klimatet och de senaste åren har temperaturökningen lett till bland annat avsmältning av glaciärer och flera kraftiga översvämningar. Därför investerar fonden FossilSmart inte i energisektorn.

Målet med Länsförsäkringar FossilSmart är att erbjuda en god och stabil avkastning och samtidigt ta hänsyn till klimatförändringarna genom att undvika energisektorn och ha ett lägre koldioxidavtryck. Länsförsäkringar ser även finansiella risker med att placera i aktier i bolag inom energisektorn, bland annat till följd av att lagstiftningen förväntas bli allt tuffare.

Länsförsäkringar FossilSmart passar dig:

 • som inte placerar i bolag som utvinner eller producerar fossila bränslen (kol, olja, gas)
 • som vill ha en placering som följer världens marknader och har ett lägre koldioxidavtryck

Däremot är den historiska avkastningen ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fakta om fonden

Fonden investerar brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna, men exkluderar sektorn Energi (olja, gas, kol och utrustning för sektorn). Fonden överviktar bolag med lägre utsläpp av koldioxid och följer Länsförsäkringars principer för ansvarsfulla investeringar.

Fonden placerar i aktier inom dessa sektorer:

 • Material (kemi, trä, papper, metaller etc)
 • Industrivaror och -tjänster (flyg, försvar, bygg, maskiner, lastbilar, fartyg, tjänster som flygbolag, rederier etc)
 • Sällanköpsvaror och -tjänster (mot konsument: bilar, vitvaror, kläder, media etc)
 • Dagligvaror (mot konsument: mat, dryck, tvättmedel, skönhetsmedel etc)
 • Hälsovård (sjukvård, bioteknik etc)
 • Finans (banker, försäkringsbolag)
 • Informationsteknik (datorer, mjukvara, kontorsutrustning etc)
 • Teleoperatörer (telefon/internetoperatörer)
 • Kraftförsörjning (el etc)
 • Fastigheter

Förvaltningsavgift: 0,70 procent.

Risknivå: 5 av 7