Om vårt fondutbud

För dig som vill spara i fonder

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Ta del av vårt fondutbud

Vårt mål är att erbjuda dig som kund Sveriges bästa fondutbud, med skickliga fondförvaltare. Vi har flera bra alternativ för dig som vill spara i fonder där du kan välja alternativ beroende på vilken typ av sparande, risknivå och placeringshorisont du önskar.

Våra olika fondkategorier

 • Bekväma fonder. För dig som vill ha ett enkelt val erbjuder vi Länsförsäkringars Bekväma fonder med fem olika risknivåer. Bekväma fonder ingår i Länsförsäkringars egna fonder.
 • Länsförsäkringars egna fonder. Utgör ett kvalitetsgranskat och hållbart basutbud av fonder.
 • Rekommenderade fonder. Består av våra egna fonder och utvalda externa fonder som är kvalitetssäkrade och de vi särskilt rekommenderar. I fondlistan är de markerade med "tummen upp"
 • Utökat fondutbud. Finns för dig som önskar valfrihet det vill säga fler fonder och fondkategorier att välja på för ditt sparande.
 • Övriga fonder direktsparande/ISK/IPS. För direktsparande i fonder, Investeringssparkonto (ISK) och Individuellt pensionssparande (IPS) har du ytterligare fonder att välja mellan.


Vårt fondutbud

Våra bekväma och egna fonder

Bekväma fonder

Fonderna är så kallade fondandelsfonder och det innebär att de placerar i andra fonder. Vilka fonder som ska ingå i de bekväma fonderna ses över halvårsvis, eller vid behov – exempelvis vid större marknadshändelser. Vi sköter med andra ord omfördelningar och byten åt dig inom fonderna.

Länsförsäkringars egna fonder

Länsförsäkringars egna fonder innehåller kvalitetssäkrade fonder som förvaltas enligt våra riktlinjer för hållbarhet. Det innebär bland annat att vi kontinuerligt kontrollerar om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner.

Om det skulle visa sig att Länsförsäkringars fonder har investerat i ett bolag som bryter mot internationella konventioner inleder vi en dialog för att få till stånd en förändring av deras agerande. Om bolaget inte ändrar beteende kan bolaget komma att uteslutas.

Rekommenderade fonder och utökat fondutbud

Vårt utbud av rekommenderade fonder består av fonder från ledande fondförvaltare i Sverige och utomlands. I utbudet finns fonder med olika placeringsinriktningar och förvaltningsstilar. De rekommenderade fonderna granskas och utvärderas noggrant, allt för att upprätthålla ett fondutbud av bra kvalitet.

Analys och granskning av det rekommenderade utbudet

Vår målsättning är att hitta skickliga förvaltare med en stabil investeringsfilosofi och process. Därför lägger vi stort fokus på kvalitativ analys. Genom den kvalitativa analysen försöker vi skaffa oss en tydlig bild av de personer och organisationer som förvaltar de olika fonderna. Vi undersöker faktorer som organisation, förvaltningsteam, investeringsprocess, riskhantering och hållbarhet.

I analysen använder vi också olika nyckeltal under flera olika tidsperioder för att analysera resultaten. Vår analys är långsiktig precis som våra kunders investeringar. Därför analyserar vi förvaltares långsiktiga resultat, i olika typer av marknader och över en konjunkturcykel. Vi föredrar förvaltare som uthålligt presterat bra resultat både jämfört med andra fonder med samma inriktning och jämfört med marknadsindex.

Hållbarhet är också en viktig del i analysen.

Läs mer om mer om ansvarsfulla investeringar

Fonder med fokus på hållbarhet

Utökat fondutbud

Det utökade fondutbudet kompletterar det rekommenderade utbudet. Även det utökade utbudet kvalitetsgranskas och följs upp löpande men enligt en förenklad process. Fonder kan ingå i det utökade utbudet eller det rekommenderade utbudet beroende på nivå på bland annat avkastning, hållbarhet och organisation.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

 • Försäkringar

  Fonder som inte motsvarar våra förväntningar och krav kan tas bort ur utbudet. Ett annat alternativ för våra egna fonder är att vi byter förvaltare för en fond som presterat mindre bra.

  Om en rekommenderad fond inte längre är rekommenderad kan du som sparar direkt i fonden, i Investeringssparkonto (ISK), Individuellt pensionssparande (IPS) eller via en försäkring alltid själv göra ett aktivt val för att ändra ditt sparande. Om en fond tas bort ur det utökade fondutbudet kan också själv byta till annan fond om du önskar. Sparar du i en försäkring informeras du om vad som gäller för ditt sparande.


  Hjälpte det här svaret dig? 17 av 23 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  De flesta fonder i vårt utbud är möjliga att spara i oavsett om du sparar direkt i fonder, i Investeringssparkonto (ISK) eller Individuellt pensionssparande (IPS) eller i ett försäkringssparande. I vår lista med fonder kan du se vilka fonder du kan spara på vilket sätt. Kontakta gärna din rådgivare om du vill ha mer information. 


  Hjälpte det här svaret dig? 30 av 61 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, och det är viktigt att komma ihåg att det finns skillnader mellan fondernas olika förvaltningsstrategier. Något som är utmärkande för många av aktiefonderna i vårt utbud är att förvaltaren prioriterar vilket bolag man ska investera i och de har en aktiv förvaltning. Vi har också förvaltare som följer olika förvaltningsstilar, som exempelvis tillväxt och värde. Vi erbjuder också indexnära fonder som följer olika marknadsindex.


  Hjälpte det här svaret dig? 16 av 22 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  För att få information om förändringar i fondutbudet kan du anmäla dig till vår nyhetsbrev Sparutsikter.

  Läs om förändringar i fondutbudet


  Hjälpte det här svaret dig? 9 av 14 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Nej, vi tar ingen valutaväxlingsavgift vid fondbyten.


  Hjälpte det här svaret dig? 47 av 58 har fått hjälp av svaret