Om vårt fondutbud

Vårt mål är att erbjuda dig som kund Sveriges bästa fondutbud. Vi har flera bra alternativ för dig som vill spara i fonder där du kan välja alternativ beroende på vilken typ av sparande, risknivå och placeringshorisont du önskar.

Länsförsäkringar erbjuder sparformer och fondsparande via Länsförsäkringar Bank och via Länsförsäkringar Fondliv. 

Länsförsäkringar Banks fondutbud

Länsförsäkringar Bank har ett av marknadens största fondutbud på cirka 1 000 olika fonder. Utbudet är brett och anpassat för våra målgrupper.

För att kunna handla dessa fonder behöver du vara bankkund och ha ett:

  • Fondkonto
  • Investeringssparkonto (ISK)
  • Individuellt pensionssparande (IPS)

Externa fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltnings fonder  

Länsförsäkringar Bank har ett stort utbud av fonder i syfte att ge dig som kund stor valfrihet och de bästa förutsättningarna för att hitta fonder som passar dina önskemål och behov. Utbudet består av externa fonder samt cirka 38 stycken fonder som förvaltas av Länsförsäkring Fondförvaltning, som är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank AB.

Utbudet är anpassat för våra målgrupper.

Hållbarhet

I fondutbudet framgår det oberoende analys­företaget Morningstars hållbarhetsbetyg (markerat med en jordglob). Hållbarhetsbetyget visar hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor (ESG) i förhållande till andra fonder i samma globala kategori.

Fonder märkta med ett löv betyder att de enligt Morningstar har en låg koldioxidrisk. Med det menas att fonden har låg exponering mot fossila bränslen, och att bolagen som fonden investerar i inte skulle påverkas särskilt mycket ekonomiskt ifall världen helt och hållet skulle behöva ställa om till icke-fossila bränslen eller införa ett pris på koldioxidutsläpp.

Kontinuerlig översyn

Målsättningen är att ha ett brett och anpassat utbud för våra målgrupper och vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av vårt fondutbud.

Länsförsäkringar Fondlivs fondutbud inom försäkring

Fonderbjudandet inom försäkring omfattar cirka 120 fonder och hanteras av Länsförsäkringar Fondliv.

Här återfinns våra egna fonder, se ovan, men även kategorierna:

Rekommenderade fonder

Vårt utbud av rekommenderade fonder består av våra egna fonder, se mer ovan, och utvalda externa fonder som är kvalitetssäkrade och de vi särskilt rekommenderar. Fonderna är från ledande fondförvaltare i Sverige och utomlands. I utbudet finns fonder med olika placeringsinriktningar och förvaltningsstilar.

De rekommenderade fonderna granskas och utvärderas noggrant, allt för att upprätthålla ett fondutbud av bra kvalitet.

I fondlistan är de markerade med "tummen upp". 

Utökat fondutbud

Det utökade fondutbudet finns för dig som önskar valfrihet, det vill säga fler fonder och fondkategorier att välja på för ditt sparande.

Det utökade fondutbudet kompletterar det rekommenderade utbudet. Även det utökade utbudet kvalitetsgranskas och följs upp löpande men enligt en förenklad process. Fonder kan ingå i det utökade utbudet eller det rekommenderade utbudet beroende på nivå på bland annat avkastning, hållbarhet och organisation.

Analys och granskning av det rekommenderade utbudet

Vår målsättning är att hitta skickliga förvaltare med en stabil investeringsfilosofi och process. Därför lägger vi stort fokus på kvalitativ analys. Genom den kvalitativa analysen försöker vi skaffa oss en tydlig bild av de personer och organisationer som förvaltar de olika fonderna. Vi undersöker faktorer som organisation, förvaltningsteam, investeringsprocess, riskhantering och hållbarhet.

I analysen använder vi också olika nyckeltal under flera olika tidsperioder för att analysera resultaten. Vår analys är långsiktig precis som våra kunders investeringar. Därför analyserar vi förvaltares långsiktiga resultat, i olika typer av marknader och över en konjunkturcykel. Vi föredrar förvaltare som uthålligt presterat bra resultat både jämfört med andra fonder med samma inriktning och jämfört med marknadsindex. Hållbarhet är också en viktig del i analysen.

Vårt fondutbud

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna