Lexus Bilförsäkring

En trygg märkesförsäkring för din Lexus

Vi försäkrar var tredje personbil i Sverige
Allrisk för personbil och lätt lastbil
Sveriges mest nöjda bilförsäkringskunder 2019 enligt SKI
Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Jämför våra Lexus-försäkringar

Innehåll
Lexus Bilförsäkring Premium
Lexus Bilförsäkring
0 kr*
1 000 kr*

Personskador och skador på andras egendom.

750 kr
1 800 kr

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

750/0 kr
1 500/200 kr

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av spricka eller ett stenskott. Självrisk för byte av ruta 750 kr för Lexus Bilförsäkring Premium, 1 500 för Lexus Bilförsäkring. Självrisk för lagning av ruta: 0 kr för Lexus Bilförsäkring Premium, 200 kr för Lexus Bilförsäkring.

750 kr**
1 800 kr**

Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen.

750 kr
1 500 kr

Bärgning, räddning och bogsering om bilen får driftstopp, som till exempel vid punktering.

20 % av kostnaden minst 750 kr
20 % av kostnaden minst 1 000 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

750/1 500 kr
3 000/5 000/7 000 kr

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst tio år eller har körts längst 15 000 mil. För hybridkomponenter 20 000 mil. Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium 750 kr upp till 10 000 mil, därefter 1 500 kr. Självrisk Lexus Bilförsäkring 3 000 kr upp till 6 000 mil, 5 000 kr upp till 10 000 mil, därefter 7 000 kr.

750 kr
1 000 kr

Om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i en bil som är högst åtta år gammal.

0 kr
0 kr

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

3 000/5 000 kr
3 000/ 5 000 kr

Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse. Välj självrisk mellan 3 000 kr och 5 000 kr.

Tilläggsförsäkring Extra
Ingår
Tillägg

Ersätter 75 % av kostnaden för en hyrbil om din bil går sönder ***. För Lexus Bilförsäkring Premium ersätts hyrbilen under reparationstiden i högst 90 dagar. Vill du inte ha en hyrbil kan du få kontant ersättning på 150 kr per dag. För Lexus Bilförsäkring ersätts hyrbilen i högst 60 dagar. Vill du hellre ha kontant ersättning kan du få 100 kr per dag.

0 kr
1 000 kr

Lägre självrisk om du krockar med ett djur. För Lexus Bilförsäkring är självrisken samma som för Vagnskada, om du inte har tilläggsförsäkringen Extra.

1 000 kr
1 000 kr

Lägre självrisk om du råkar ut för skadegörelse på din bil. För Lexus Bilförsäkring är självrisken samma som för Vagnskada, om du inte har tilläggsförsäkringen Extra.

Ingår inte

Om du råkar ut för en vagnskada när du har vagnskadegaranti är din självrisk 3 000 kr lägre med Lexus Bilförsäkring Premium.

* Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kr.

** Om din bil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

*** För dig som har en finansanknuten försäkring som du betalar tillsammans med din finansiering ersätter vi 100 procent av kostnaden upp till 90 dagar eller 150 kronor/dag istället för hyrbil under förutsättning att din bil omfattas av en vagnskadegaranti.

 

Bilförsäkringen för dig som kör Lexus

Tillsammans med Lexus har vi tagit fram en specialanpassad försäkring för din Lexus. Försäkringen täcker de vanligaste skadorna som du kan råka ut för.

 • Service & reparation hos auktoriserad Lexusverkstad
 • Allrisk om du tankar fel drivmedel, tappar bort bilnyckeln eller skadar inredningen
 • Maskinskada och eletronikskydd upp till tio år, max 15 000 mil

Vill du ha lägre självrisker och ett mer omfattande skydd, välj Lexus Bilförsäkring Premium.

Villkor för Lexus bilförsäkring

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren innan du tecknar försäkringen.

Frågor och svar om bilförsäkring

 • Försäkringar

  Vår bilförsäkring gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. De länder som är anslutna hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare eller den som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon.

  Beställ Grönt kort


  Hjälpte det här svaret dig? 169 av 278 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om felet till olyckan är ditt ersätter trafikförsäkringen, som är obligatorisk, skadorna på den andra bilen och personskador på dig och övriga inblandade. Har du en helförsäkring ersätter försäkringen även kostnaden för skadorna på din bil. Om det är den andra bilen som orsakat olyckan ersätter den bilens trafikförsäkring skadorna på dig och din bil.


  Hjälpte det här svaret dig? 194 av 322 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Enklast loggar du in på Mina sidor, där kan du utöka din körsträcka. Du kan även kontakta ditt länsförsäkringsbolag direkt.

   


  Hjälpte det här svaret dig? 280 av 507 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du ställer på bilen hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och vi ger då din bil samma omfattning på försäkringen som du hade innan du ställde av den.

   

   


  Hjälpte det här svaret dig? 508 av 632 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, det kan du om det inte gäller slitage och du har minst en halvförsäkring. Då ersätter försäkringen genom maskinskadeskyddet reparationen under förutsättning att bilen är högst åtta år gammal eller att den körts längst 12 000 mil.


  Hjälpte det här svaret dig? 166 av 208 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du ställer av bilen hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och om du har en halv- eller helförsäkring gör vi om den till en avställningsförsäkring som innehåller brand, glas, stöld, rättsskydd och vagnskadeskydd. Har du enbart en trafikförsäkring blir din försäkring vilande tills du ställer på den igen.

   


  Hjälpte det här svaret dig? 422 av 619 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Ja, bilförsäkringen gäller för stenskott om du har en halvförsäkring eller en helförsäkring. För att kunna få ersättning för glas som gått sönder vid en trafikolycka behöver du en helförsäkring. 


  Hjälpte det här svaret dig? 305 av 491 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Enligt Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad (om den inte är avställd). Trafikförsäkringsföreningen tar ut en hög avgift av bilens ägare för den tid som bilen är oförsäkrad.


  Hjälpte det här svaret dig? 111 av 179 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  • Om den är yngre än ett år
  • Om den körts mindre än 20 000 kilometer
  • Om du är den första ägaren
  • Om reparation av skadan överstiger hälften av bilens inköpspris

  Hjälpte det här svaret dig? 138 av 225 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Betalar du inte din försäkringspremie i tid, skickar försäkringsbolaget en påminnelse. Betalas inte påminnelsen senast det datum som anges, slutar försäkringen att gälla.

  Om betalning görs först när försäkringen slutat att gälla (efter förfallodagen) anses betalningen som att du beställer en ny försäkring enligt försäkringsavtalslagen (5 kap. 3 §) och börjar gälla senast dagen efter betalningen. En betalning som görs efter det att försäkringen upphört att gälla har därmed ingen verkan bakåt i tiden. Den obetalda premien som gäller betalningsfristen på påminnelsen överlåter vi till TFF. TFF tar sedan ut trafikförsäkringsavgift fram tills fordonet försäkras eller ställs av.

  Läs mer hos TFF


  Hjälpte det här svaret dig? 27 av 54 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Försäkringsavtalet gäller ett år i taget. Du kan säga upp eller byta försäkringsbolag den dagen ditt försäkringsavtal förnyas. Datumet hittar du i ditt försäkringsbrev, på Mina sidor och i appen. Du kan också säga upp försäkringen om du byter eller säljer bilen.

   


  Hjälpte det här svaret dig? 332 av 788 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om du har en halv- eller helförsäkring får du ersättning för kostnader om bilen blir stulen eller råkar ut för ett stöldförsök. Om bilen bara har en trafikförsäkring får du ingen ersättning.


  Hjälpte det här svaret dig? 77 av 207 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Varje bilägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi exempelvis hänsyn till följande faktorer:

  • Fabrikat, typ och årsmodell
   Eftersom reparations- och andra skadekostnader är olika för olika bilar och årsmodeller kan detta påverka priset.
  • Ålder
   Erfarenheten visar att risken för skador minskar med stigande ålder och mognad. Priset kan därför påverkas av hur gammal du är.
  • Var du bor
   Risken för skador varierar i olika delar av landet. Du har till exempel en billigare försäkring om du bor i glesbygd än om du bor i en större stad.
  • Hur långt du kör under ett år
   Skaderisken blir större ju längre du kör. Det är viktigt att du inte uppger för låg körsträcka, då riskerar du att få minskad ersättning vid en skada.
  • Vilken typ av försäkring du väljer
   Du kan välja mellan helförsäkring, halvförsäkring eller bara trafikförsäkring. Helförsäkring är betydligt dyrare än andra sorter, men å andra sidan täcker den det allra mesta. Mindre täckning kan i vissa fall vara ett bättre val, då de kostar mindre och kan vara mer prisvärda för vissa fordon.
  • Självrisk
   Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på din vagnskadeförsäkringen vilket påverkar priset.
  • Samla flera tjänster och få rabatt
   Genom att samla dina tjänster hos oss kan du spara pengar.
   Läs mer om hur du får bonus och kan spara pengar genom att samla dina tjänster hos oss.

  Hjälpte det här svaret dig? 78 av 214 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Försäkringen gäller för dig som ägare och huvudsaklig förare av bilen. Det betyder att du kan bli utan ersättning vid skada om du registrerar din bil på någon annan person.


  Hjälpte det här svaret dig? 83 av 385 har fått hjälp av svaret